Науковий вісник – випуск 113

З М І С Т

ТИТУЛ

ЗМІСТ

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1923 – 1941 роках

Некрасова Т. С. Пилип Козицький. Універсальність творчої постаті

Корній Л. П. Андрій Ольховський. Повернення із забуття

Копиця М. Д. Борис Лятошинський. Педагогічна та суспільно-громадська діяльність

Гомон Т. В. Муза і Лятошинський (на матеріалі епістоляріїв композитора 1914–1916 років)

Таранченко О. Г. «Я йду далі, я йду до світла»… (київський період життєтворчості Віктора Косенка)

Гнатюк Л. А. Микола Грінченко і становлення вищої музичної освіти в Україні

Давидова О. М. Михайло Вериківський: становлення творчої особистості (1923–1941 роки)

Антонюк В. Г. Болеслав Леопольдович Яворський: грані особистості

Путятицька О. В. Гліб Павлович Таранов: постать професіонала у контексті часу

Волосатих О. Ю. Матвій Гозенпуд. Становлення митця

Шамаєва К. І. Слово про піаніста – виконавця і педагога (Ілля Ісакович Тамаров)

Яковчук Н. Д. Життя і діяльність Якова Давидовича Фастовського

Годзяцький В. О. Спогади про Якова Давидовича Фастовського

Свірідова С. В. Олександр Зноско-Боровський: початок творчого шляху

Забара М. В. Науково-публіцистична діяльність Віктора Івановського на сторінках часопису «Радянська музика» 1930-х років

Гайдучик Д. В. Жанрові традиції у «Службі Божій» Михайла Гайворонського

Марущак М. Б. Порфирій Демуцький та хорова капела «Думка»:
невідомі сторінки творчої співпраці

СТОРІНКАМИ АРХІВІВ

Нагулина Н. Ф. Воспоминания. Профессор Киевской ордена Ленина
консерватории Александра Николаевна Шперлинг

Курковский Г. В. Воспоминания

Коган Г. М. Материалы

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ