Науковий вісник – випуск 116

ТИТУЛ

ЗМІСТ

Жаркова В. Рождение музыки из духа поэзии Стефана Малларме («Три поэмы Малларме» Клода Дебюсси и Мориса Равеля)

Стронько Б. Демоверсія музичного твору як фактор інтерпретації

Шемякина Е. О некоторых особенностях становления жанра музыкального видеоклипа

Лозенко Е. Синтетическое слушание как инструмент восприятия сонорной музыки

Кондратенко І. До проблеми європейської міжкультурної комунікації: гастрольні подорожі київського митрополичого хору під керівництвом М.С. Литвиненка

Бабкина Е. Духовный концерт-реквием «Сон» И.В. Щербакова: драматургия и семантическая концепция

Сухленко И. Музыкальное произведение в концепции исполнителя: механизмы актуализации

Фартушка А. Полифоническая концепция «Сиреневого» реквиема П. Хиндемита в аспекте новационного мышления

Сергеева О. О феномене эпического в Восьмой симфонии Д. Шостаковича

Усова А. Киномузыка Вадима Храпачева: вопросы композиторской технологии

Сємикін В. Одночастинна фортепіанна соната в українській музиці першої третини хх століття: до питання особливостей драматургії

Зінків І. Бандурна творчість Г. Хоткевича: між традицією і модернізмом

Шумилина О. Партесная рукопись в системе коммуникации (к вопросу о творчестве Н. Дилецкого)

Поліщук А. Естетичні засади організації музичного руху в фортепіанних творах імпресіоністичного напрямку сучасних українських композиторів

Куриляк І. Еволюція драматургічних функцій хору в оперній спадщині Миколи Лисенка

Пеліна Г. Весільні обрядові пісні та колядки Мараморощини: типологія етномузичних кордонів

Дяченко Ю. Френк Марокко – майстер акордеонного джазу. Специфіка новацій

Дорохин В. О функции самоанализа в процессе исполнения музыкального произведения

Серебранская А. Тембровое переинтонирование в композиторском творчестве В.Птушкина

Су Юйчен О становлении китайского оркестра народных инструментов

Приходько О. Провокація як засіб комунікації в кантаті «Перервана пісня» Л. Ноно

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ