Науковий вісник – випуск 75

З М І С Т

ТИТУЛ

Від упорядників

І.МУЗИКОЗНАВЧА ДУМКА ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Володимир Рожок
Проблеми європейської інтеграції в музичній освіті України.

Богдан Сюта
Особливості рецепції академічної музики в умовах глобалізації.

Любов Кияновська
Образ композитора в суспільстві.

Людмила Червена
Мир композитора в современном обществе, или взгляд на музыкальную культуру города Банска Быстрица и её среднеевропейские масштабы.

Майя Ржевська
Авторський концерт у сучасному соціокультурному просторі (на прикладі концертів із творів Г. Ляшенка).

Ольга Бенч
Фольклорні архетипи у хоровій творчості Ганни Гаврилець.

Маріанна Копиця
Академічна музична культура в умовах ринку.

Олена Берегова
Музична комунікація:тенденції і виклики часу.

Олена Мурзіна
Сучасна українська етномузикологія в міжнародній презентації (за матеріалами 39-ї Всесвітньої конференції ІСТМ, Відень, 2007).

Наталія Семененко
Від джерел сонорної поезії до сучасної фонематичної музики Віктора Мужчиля: вектори й модуси.

Ольга Соломонова
Композитор-homo ridens у соціокультурному ландшафті епохи.

ІІ.КОМПОЗИТОРСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧІ ПРОЦЕСИ МУЗИЧНОГО СЬОГОДЕННЯ

Віктор Камінський
Політичні обертони авангардної музики другої половини ХХ ст.(композиторські рефлексії на тему).

Алексей Скрыпник
Феномен алеаторики в творчестве композиторов ХХ века: эстетико-культурологический аспект.

Евгений Иршаи
Жизнь после смерти(или зкзистенция композитора в условиях глобального потепления и хронического падения доллара).

Екатерина Троценко
Композитор и современная социокультурная среда.

Мерзие Халитова
Положение академической музыки в Украине.

Ганна Гаврилець
Українська музична культура в сучасному глобалізаційному процесі.

Віктор Теличко
Феномен композиторської прем’єри: до постановки питання.

Марина Денисенко
Музика у сучасному театрі.

Людмила Юріна
Українські жінки-композитори у контексті світової культури.

ІІІ.МУЗИЧНА ТВОРЧІСТЬ, ОСВІТА І ВИКОНАВСТВО

Михайло Чембержі
Робота зі студентами-композиторами у сучасних соціокультурних умовах.

Валерій Посвалюк
Творчість українських композиторів у жанрі інструментального концерту (концерт для труби).

Сергій Волков
Особистості директорів Київського музичного училища імені Р. М. Гліера у дзеркалі історії професійної мистецької освіти України.

Галина Степанченко
Хормейстер оперного театру та сучасний музичний процес.

Дмитро Гаврилець
Композитор і виконавець в альтовій музиці: до проблеми творчої співпраці.

Анатолій Баженов
В кризисной полосе.

Ірина Сікорська
Фестиваль «Музичні прем’єри сезону»: шляхи національної самоідентифікації.

Олеся Найдюк
Інтонаційний процес як предмет критики. Постановка проблеми (на прикладі Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця).

ІV.ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ У ДОСЛІДЖЕННЯХ. УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ

Олена Таранченко
Право бути собою: Леніна Петрівна Єфремова.

Богдана Фільц
Сучасні музичні зв’язки України й Естонії.

Ярослава Шекера
Китайський романс доби Сун (Х–ХІІІ ст.): генеза та образотворення. Сучасний погляд.

Інна Беренбейн
Індивідуально-стильові особливості музики Валентина Костенка останніх років життя.

Лариса Горенко
Традиції меценатства в Україні: історія та сучасність