Науковий вісник – випуск 82

З М І С Т

ТИТУЛ

Передмова (В. Рожок)

Розділ І. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА

Давидов М.,
Сумарокова В. Виконавське музикознавство: основні напрямки досліджень і перспективи розвитку

Лошков Ю.
Академічне народно-інструментальне виконавство: проблема самоідентифікації

Марценківська О.Трилінійні та чотирилінійні поліритмічні структури у творах Б.Лятошинського (деякі проблеми виконання)

Івченко О.
Особливості виконання фортепіанного циклу О.Мессіана „20 поглядів на Немовля-Іїсуса” (на прикладі п’єси „Поцілунок Немовляти-Іїсуса”

Ларчіков В.
Музично-виконавський арсенал сучасного віолончеліста

Хорошавіна О.
Актуальні питання сучасного академічного гітарного виконавства

Розділ ІІ. СТИЛЬОВІ ПАРАДИГМИ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ТА МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Ляхіна Т.
Фантазія у скрипковій музиці ХІХ століття

Нікітіна К.
Соната № 3 для скрипки та фортепіано Йоганнеса Брамса. Проблеми інтерпретації

Прохорчук М.
Соната К. Дебюссі для скрипки і фортепіано: проблеми інтерпретації

Водолєєва Н.
Про архітектоніку у Сонаті для віолончелі й фортепіано С.Прокоф’єва

Базіна Н.
Оновлення музичної мови української скрипкової сонати у ХХ столітті

Арсенічева Т.
Соната для віолончелі та фортепіано В.Косенка: до проблеми традиційного та інноваційного у виконавському тлумаченні твору

Черноіваненко А.
Баянні твори одеських композиторів в аспекті драматургічно-речової специфіки фактуроутворення

Розділ ІІІ. ІСТОРІЯ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ ПРАКТИКИ

Гузєєва В.
Аспекти розвитку інструменталізму у межах західноєвропейської храмової традиції церковної музики

Галуцька К.
Композиторське та виконавське осмислення всенощного бдіння

Гердова Т.
Роль духовних навчальних закладів та установ у розвитку музичної освіти Донеччини кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Гончаров А.
Взаємозв’язок українських та орієнтальних фольклорних джерел в творчості В. Зубицького (Тюркський фольклор)

Лю Бінцян.
Образ високої риторики в мелодіях пісень „Тайпінського циклу” у їхніх паралелях до європейських популярних жанрів епохи Романтизму

Веселіна О.
Історичні передумови, основні тенденції та етапи розвитку жанру віолончельного дуету

Купріяненко Е.
Альт в концертуючому стилі бароко на прикладі Концерта G-dur для альта з оркестром Г. Ф. Телемана

Дзисюк В.
Композиційно-художні принципи флейтового мистецтва у творчості композиторів ХІХ ст.

Білоус В.
Історичний розвиток домри та кобзи від стародавніх часів до нашого часу в світовій музичній культурі

Розділ ІV. КАМЕРНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ТВОРЧІСТЬ КОМПОЗИТОРІВ МИНУЛОГО ТА СУЧАСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ АНСАМБЛЕВОГО ВИКОНАВСТВА

Басалаєва Є.
Камерно-інструментальні ансамблі з фортепіано в музиці ХХ сторіччя і творчість українських композиторів ґенерації 1960-х років

Боровик І.
С. Прокоф’єв. Камерно-інструментальна творчість

Сульдіна С.
Проблеми ансамблевого виконавства у Сонаті № 9 (1-а частина) для скрипки та фортепіано Л. ван Бетховена

Жукова О.
Жанрова специфіка камерно-ансамблевих творів Ф. Пуленка і роль у них фортепіанної партії

Повзун Л.
Концертний ренесанс народно-академічних інструментів та фортепіано

Розділ V. МУЗИЧНА РЕЖИСУРА: ТРАДИЦІЇ ТА НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Щоголів В.
Музичний театр: „Зона мовчання” – дослідження джерела

Коваленко Ю.
Режисерські проблеми актуалізації класичної оперети у сучасних театрах України

Зеленін В.
Самоактуалізаційні моделі в практиці музичної режисури

Розділ VІ. ВИКОНАВСТВО І ПЕДАГОГІКА: СУЧАСНІ СВІТОГЛЯДНІ ПАРАДИГМИ; ВИДАТНІ ПОСТАТІ УКРАЇНСЬКОГО МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Олексюк О.
Ціннісно-смислова інтерпретація як творча самореалізація музиканта-виконавця

Фоміна Т.
Рапсодія на тему Паганіні С. Рахманінова в контексті музично-педагогічних принципів Л. Н. Гінзбург

Степанюк О.
Виконавський стиль Валентини Стешенко-Куфтіної на основі епістолярної спадщини піаністки

Димченко С.
Значення виконавських та педагогічних принципів Миколи Різоля в жанровій еволюції української баянної школи

Вимоги до статей