Науковий вісник – випуск 85

З М І С Т

ТИТУЛ

Від редакційної колегії

І. ПОНЯТТЯ «ДУХОВНІСТЬ»: МЕТОДОЛОГІЧНІ ДИСКУРСИ В УКРАЇНСЬКОМУ МУЗИКОЗНАВСТВІ

Самойленко Олександра
Методологічні інтенції категорії «духовність» і методичне самовизначення сучасного музикознавства

Ігнатова Лариса
Феномен духовності у контексті музичного мистецтва як прояву внутрішньої сутності людини

Ластовецька-Соланська Зоряна
Роль традиції та національних цінностей у духовній культурі українців

Осадча Світлана
Релігійно-храмова культура як чинник сучасної гуманітарної системи

Марик Валерія
Явище концепту в національному художньому мисленні

ІІ. УКРАЇНСЬКА ДУХОВНА МУЗИКА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

Лисенко Ольга
Формування системи давньоукраїнського професійного музичного виконавства.

Портянко Ольга
Жанр стихири у службі руському святому

Путятицька Ольга
До проблеми ладоінтонаційних особливостей догматиків (болгарський та «український» наспіви в Ірмолоях XVII ст.)

Ігнатенко Євгенія
Рукописи партесних концертів у світлі теоретичних уявлень Миколи Дилецького.

Кутасевич Андрій
Степан Дегтярьов. Концерт «Ти моя кріпость, Господи». Питання авторства

Тилик Ігор
Світоглядні аспекти хорової творчості Артемія Веделя у проекції на релігійно-філософські ідеї Григорія Сковороди

Шуміліна Ольга
Про два музичні тлумачення тексту 68-го псалма (концерт Артемія Веделя № 2 «Спаси мя, Боже» та його партесний прототип)

Ананьєва Наталія (Білорусь)
Музично-риторична лексика в хорових концертах Артемія Веделя: питання інтонування сакрального слова

IІІ. ДУХОВНИЙ ТВІР У СУЧАСНОМУ ПРОСТОРІ:НОВИЙ ПОГЛЯД

Кияновська Любов
Духовна творчість у львівському музичному середовищі на зламі тисячоліть: естетико-психологічний аспект

Поставна Аріадна
Креативність традицій українського духовного хорового концерту ХVІІІ століття у творчості композиторів Дніпропетровщини на межі ХХ – ХХІ століть

Рікман Карина
Особливості музично-подієвих процесів у концерті № 3 для фортепіано з оркестром «Ave Maria» Алемдара Караманова

Ільїна Анна
Постлюдійність у творчості Валентина Сильвестрова як дзеркало духовного надбання культурної традиції

Галузевська Олена
Духовний простір Сходу у творчості Івана Карабиця

Янюк Божена
«Голосіння» Івана Карабиця у контексті актуалізації ідеї покаяння в музичному мистецтві кінця ХХ століття

Скорик Адріана
Відродження духовної музики на львівському телебаченні (на прикладі телефільму «Симфонія-кантата Віктора Камінського на вірші Ігоря Калинця “Україна. Хресна дорога”»)

Єфіменко Аделіна
Літургічний жанр як інтеракція: контекст сучасної композиторської творчості

Торба Олександра
Сучасна українська хорова музика: стиль і стильність. «Псалом 50 (51)» Вікторії Польової

Денисенко Марина
Духовність і символіка деяких старовинних жанрів на зламі століть

Грибиненко Юлія
Духовно-культурологічні передумови полістилістики