Науковий вісник – випуск 87

З М І С Т

ТИТУЛ

Вступне слово

Передмова

УКРАЇНСЬКЕ КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВЕ МИСТЕЦТВО. ПРОБЛЕМИ ВИКОНАВСТВА

Басалаєва Є.О.
Симфонієта «Саторі» В. Губи у вираженні культурної парадигми початку ХХІ століття

Арсенічева Т.О.
Соната для віолончелі та фортепіано В. Косенка: до проблеми традиційного та інноваційного у виконавському тлумаченні твору

Базіна Н.Ю.
Українська скрипкова соната у ХХ столітті (до проблеми оновлення музичної мови)

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКА КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВА МУЗИКА. ПРОБЛЕМИ ВИКОНАВСТВА

Моргунова Т.Л.
Проблемы ансамблевого взаимодействия в фортепианном трио М. Равеля

Жукова О.А.
Фортепіанна партія у творах Ф. Пуленка для камерного ансамблю

Прохорчук М.Є.
Порівняльний аналіз виконавських інтерпретацій сонати Клода Дебюссі для скрипки та фортепіано

Нікітіна К.В.
Соната №3 для скрипки та фортепіано Йоганнеса Брамса: проблеми iнтерпретації

Коваленко М.Н.
Людвиг ван Бетховен. Соната для скрипки и фортепиано до минор, ор. 30 №2 (опыт исполнительского анализа)

Сульдіна С.Ю.
Деякі питання музичної інтерпретації сонати № 9 для скрипки та фортепіано Л.ван Бетховена (перша частина)

РОСІЙСЬКА КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВА МУЗИКА. ПРОБЛЕМИ ВИКОНАВСТВА

Боровик І.Б.
С.Прокоф’єв. Камерно-інструментальна творчість

Водолєєва Н.В.
Про архітектоніку Сонати для віолончелі й фортепіано С. Прокоф’єва

Скобцова Ж.Г.
Некоторые аспекты ансамблевой трактовки вокального цикла Д. Шостаковича «Сатиры» («Картинки прошлого») на стихи Саши Чорного

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ КАМЕРНО-АНСАМБЛЕВОГО МИСТЕЦТВА

Молчанова Т.Л.
Музична думка про мистецтво спільного музикування

Шестеренко І.В.
Українські академічні народні інструменти і фортепіано: новий пласт камерно-інструментальної сонати

Золозова Т.В.
Музыка ночи Венсана Ван Гога и Анри Дютийе

З ІСТОРІЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Посвалюк В.Т.
Кафедра мідних духових і ударних інструментів НМАУ ім. П. І. Чайковського (початок ХХІ століття)

Гришко-Ратьковська Л.О.
В.С.Косенко – професор Київської державної консерваторії імені П. І. Чайковського

Царевич І.С.
Післямова.З історії кафедри камерного ансамблю Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ