Науковий вісник – випуск 88

З М І С Т

ТИТУЛ

ДО 170-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОТОІЄРЕЯ ІОАННА ВОЗНЕСЕНСЬКОГО

Олена Шевчук (Київ)
Невтомний трудар співацької ниви протоієрей Іоанн Вознесенський

Наталя Балуєва (Кострома)
Науково-дослідницька та громадсько-просвітницька діяльність протоієрея Іоанна Вознесенського в Костромі (1894 – 1908): сторінками Костромських Єпархіальних Відомостей

Ірина Чижик (Київ)
«Загальний реєстр або словник мелодичних рядків знаменного розспіву» І. Вознесенського в теорії поспівок

Прот.Іоанн Вознесенський.
Бібліографія виданих наукових праць (Укладач Олена Шевчук)

ЦЕРКОВНО-СПІВАЦЬКІ ТРАДИЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА, ТЕКСТОЛОГІЇ ТА АНАЛІЗУ

Еріка Клименко (Київ)
Безлінійні церковно-співочі книги у фондах Інституту рукопису Національної Бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Євген Чернухін (Київ)
Грецькі літургічні рукописи в зібраннях Києва: кодикологічний та музично-палеографічний аспекти

Сергій Таранець (Київ)
Бібліотека Київської Успенської Старообрядської громади

Анатолій Конотоп (Москва)
Канон «На розп’яття Господнє і на Плач Пресвятої Богородиці» у багатоголосному розспіві кінця ХVІІ століття

Хатуна Манагадзе (Батумі)
«Великий Канон» Св. Андрія Критського у грузинських рукописах ХІІІ –ХІХ століть

Магда Сухіашвілі (Тбілісі)
«Гамшвенеба» (орнамент) та його особливості у давньогрузинських церковних піснеспівах

Катерина Оніані (Тбілісі)
Закономірності кадансових графічних формул у грузинській невменній системі

Тамара Чхеїдзе (Тбілісі)
Система «Чрелі» у грузинському церковному співі

Лариса Густова (Мінськ)
Модифікація богослужбового чину Руської Церкви (XV – поч. ХІХ ст.): регіональні особливості (Білорусь)

Вікторія Зінченко (Харків)
Ритмічна організація знаменного співу (на прикладі фіт)

Ольга Зосім (Київ)
Видозміни в мелодіях західноєвропейських духовних пісень у східнослов’янському репертуарі XVII–XVIII століть

Юрій Медведик (Дрогобич)
Рукописний збірник духовних пісень: шлях від укладача до дослідника (соціальний статус переписувача, науково-пошукова місія колекціонера)

ДЕБЮТ

Максим Сорочан (Сімферополь)
Нотні рукописи глинського монастиря кінця ХIХ – початку ХХ ст.

ЮВІЛЕЙ

Ірина Клименко, Ольга Зосім (Київ)
Ювілей в українській музикології (О. Ю. Шевчук)

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ЗМІСТ

CONTENT