Науковий вісник – випуск 89

З М І С Т

ТИТУЛ

ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

Лариса Данько
Динаміка живого театру і функції оперної критики

ОПЕРА НА СЦЕНІ ТА У КУЛЬТУРОТВОРЧИХ ПРОЦЕСАХ

Володимир Рожок
Оперна студія НМАУ ім. П. І. Чайковського: сторінки історії і сучасність

Любов Кияновська
Опера як ринок: вистава як маркетинговий хід

Світлана Лащенко
Про «негідників у жовтих рукавичках», «дикій ентузіазм», безумних шанувальників і театральні скандали

Карл Лайх-Галлан
Виконавські версії опери Ф. Галеві «Жидівка»

Олена Ковальчук
Сценографічна режисура оперних вистав в українському театрі 1920-х років

Ганна Веселовська
Український музичний театр «малих форм» першої половини ХХ століття

Катерина Власова
Питання репертуарної політики у радянському музичному театрі 1920–1950-х років

Юлія Симеонова.
Диригент Костянтин Симеонов – інтерпретатор оперної класики

Марина Черкашина-Губаренко
Мучениця нашого часу

Олександр Чепалов
Сучасна опера: від тексту до партитури

Олена Берегова
Українська опера початку третього тисячоліття як дзеркало сучасної музичної комунікації

Лідія Мельник
Народження скандалу з духу критики: regie-театр та його віддзеркалення

Наталія Владимирова
Адольф Аппіа: осмислення музики Ріхарда Вагнера крізь філософію Фрідріха Ніцше

Анатолій Костенников
Оперна творчість Ріхарда Вагнера в аспекті сучасних інтерпретацій

Костянтин Зенкін
Від музичної драми Вагнера до «тотального музичного театру» сучасності

Олександр Сердюк
«Король Рогер» К. Шимановського в контексті пошуків європейського музичного театру другої половини ХХ – початку ХХІ століть

Олена Наумова
Інтерпретація Євангельського сюжету в опері Олександра Щетинського «Благовіщеня»

Аделіна Єфіменко
Вольфганг Рім в інтер’єрі Баварської державної опери

Наталія Савицька
Незавершені оперні проекти як фактори корекції біографічного сценарію композитора

Ірина Ягодзинська
Про музичні структури в літературних текстах (на прикладі новел Томаса Манна і Германа Гессе)

Марина Нестьєва
Навколо Хайнера Геббельса

Валерій Панасюк
Оперне тіло на сцені та на екрані

Галина Побережна
П’ять штрихів до автопортрета П. І. Чайковського в опері «Пікова дама»

ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ ОПЕРИ У СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Олександра Самойленко
Історичні та естетичні основи опери

Олена Рощенко (Авер’янова)
Принцип concertato і його роль у favola in musica Клаудіо Монтеверді «Орфей»

Віра Даньшина
Лірична трагедія Ж.-Б. Люллі – риси жанру

Лідія Корній
Українська шкільна драма ХVІІ – першої половини ХVІІІ століття як предтеча національного музично-драматичного театру

Наталія Антипова
Фантастичне в романтичній опері «Ханс Хайлінг» Генріха Маршнера

Олена Смагіна
Про російську історичну оперу першої половини XIX століття та її жанрові «супутники» у контексті ідеї історизму

Олена Енська
Італійська історія у французькій інтерпретації: «Королева Кіпру» Ф. Галеві

Олена Сакало
Пастораль – рай, утрачений романтизмом

Андрій Жданько
Свято і святковість у «гоголівському театрі» М. А. Римського-Корсакова

Олена Корчова
Модерністські тенденції в пізній творчості Джакомо Пуччіні

Вікторія Рацюк
«Алеко» С. Рахманінова. Подолання веристських тенденцій національною традицією

Тамара Гнатів
«Цвінгбург» Ернста Кренека і деякі тенденції музичного театру перших десятиліть ХХ століття

Валерія Жаркова
Лірична фантазія Моріса Равеля «Дитя і чари» у контексті творчості композитора: актуальні аспекти розуміння

Надія Авраменко
Феномен «чистого» звука в операх Франца Шрекера

Майя Ржевська
Жанрові обрії оперної творчості Бориса Яновського (на матеріалі опер 1907–1916 років)

Ольга Соломонова
«Королівство кривих дзеркал» (ще один чорнобильський парадокс, або Про опери-пародії Іллі Саца)

Катерина Войцицька
Оперна «совєтіка» С. Прокоф’єва: погляд із XXI століття (ескіз проблеми)

Ірина Драч
Зміна критерію: музичні метаморфози одного сюжету

Галина Полянська
Образи української демонології в опері-балеті В. Губаренка «Вій» як чинник драматургічного конфлікту

Ірина Копоть
Світ опери у творчості Олександра Костіна: концертна опера «Діалоги Вінченцо Галілея»

Ірина Рябчун
Античні мотиви в оперній творчості Мікіса Теодоракіса

ЗАХИЩЕНІ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ М. Р. ЧЕРКАШИНОЇ-ГУБАРЕНКО ДИСЕРТАЦІЙНІ ПРАЦІ

Докторські дисертації

Кандидатські дисертації

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ М. Р. ЧЕРКАШИНОЇ-ГУБАРЕНКО

Монографії

Статті у збірниках наукових праць

Статті в журналах

Статті в газетах

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ