Науковий вісник – випуск 91

З М І С Т

ТИТУЛ

Від головного редактора (В. Рожок)

Передмова (М. Давидов, В. Сумарокова)

І. МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Антонюк В.
Етнокультурологічні метаморфози інституту вокальних конкурсів у ХХІ ст.

Посвалюк В.
Участь українських музикантів-духовиків у виконавських конкурсах

Лисюк С.
Нарративні верстви музики як предмет засвоєння у вищій музичній школі

Даренська Л.
Вокальний імпеданс: три версії утворення

Дітчук О.
Українські піаністи з австрійською музичною освітою поза межами України

Гусак Р.
Про багатоаспектність вивчення традиційних музичних інструментів у мистецькому вузі

Редько В.
До проблеми виховання диригентських здібностей

Михайленко М.
Специфіка техніки лівої руки гітариста

ІІ.ВИКОНАВСЬКІ ШКОЛИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Андрієвський І.
Виконавські та педагогічні принципи Олексія Горохова

Сумарокова В., Полянська Д.
Наукова спадщина Юрія Полянського: до питання авторської школи

Заєць В.
Художньо-доцільна дія виконавського смислового інтонування як універсальний системний механізм в авторській школі М. А. Давидова

ІІІ.КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ І МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО

Соломонова Л.
Композитор-виконавець – двоєдність творчого процесу (на прикладі фортепіанного стилю С. Прокофєва)

Кашкадамова Н.
Питання виконавської естетики у музичнокритичній спадщині Василя Барвінського

Ляхіна Т.
Принципи відбору та організації музичного матеріалу в скрипкових творах композиторів-віртуозів ХІХ століття

Пірієв О.
Сюїти для віолончелі соло Макса Регера в контексті пізнього стилю композитора

Арсенічева Т.
Стилістичні параметри камерно-інструментальної творчості Ю. Іщенка

Міщенко О.
Особливості інтерпретації музики бароко на баяні

Петрик В.
Струнно-щипкове звучання як споріднена якість вираження іспанських і слов’янських образів у творі А. Білошицького „Наслідування іспанському”

ІV.ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ

Кононова М.
До проблеми формування категоріального апарату теорії музичного виконавства

Іванко Н.
Мистецтво мікроінтонування як першоджерело виконавської майстерності

Корчинський М.
Академічне сопілкарство – предмет мистецва і науки

Корчинська Б.
Сопілка і блокфлейта: роль та місце в музичній культурі України

Карпяк А.
Проблеми сучасної виконавської техніки флейтиста

Дутчак В.
Михайло Теліга: постать митця-бандуриста в контексті епохи

V.МИСТЕЦТВО ДЖАЗУ

Мурза В.
Джазова ритміка в практиці баяніста (акордеоніста)

Коверза О.
Характерні особливості розвитку джазового мистецтва „традиційного” періоду

Василевич Ю.
Саксофон у джазовій музиці: основи імпровізаційної техніки виконання

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ