Науковий вісник – випуск 96

З М І С Т

ТИТУЛ

Від головного редактора (В. Рожок)

Передмова (М. Давидов, В. Сумарокова)

І.МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ ТА ПЕДАГОГІКИ

Давидов М.
Наукова термінологія як фактор інтелектуалізації музичної педагогіки

Деменко Б.
Мистецтво фортепіанної гри Генріха Нейгауза в контексті сучасної музичної науки

Муляр П.
Архаїчна дихотомія як передумова двоїстості музично-виражальних засобів у виконавській творчості

Кононова М.
Художня рефлексія як інструмент дослідження виконавського процесу

ІІ. ВИКОНАВСЬКІ ШКОЛИ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ,ВИДАТНІ ОСОБИСТОСТІ

Сумарокова В.
Патріарх віолончелі

Самотос М.
Особливості виконавського стилю Марії Байко

Гумен О.
Значення постаті Н. В. Ізмайлової в становленні української арфової виконавсько-педагогічної школи (до ювілею видатної арфістки)

Михаць Р., Михаць М.
Богдан-Юліан П’юрко: виконавський аспект діяльності

Панасюк І.
Творча діяльність А. Омельченка в контексті становлення професійно-академічного бандурного виконавства ІІ-ї половини ХХ ст.

ІІІ. КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ І МУЗИЧНЕ ВИКОНАВСТВО

Мірошниченко С.
Комплементарна динаміка як показник виконавського поліфонічно-технологічного мислення (на прикладі Фуги для фагота соло А. Зименка)

Чайка О.
Національна ідея режисерсько-виконавських прочитань «Тригрошової опери» Б. Брехта-К. Вайля

Олейнікова Ю.
Пісні Ф. Шуберта в контексті традицій бідермайєра: виконавський аспект

Клименко Ж.
Тема Іспанії у творчості А. Білошицького

Рапіта О.
Концерт для фортепіано з оркестром Б. Фільц з позиції втілення індивідуального начала та національної традиції

Цян Чен.
Стильова символіка у фортепіанних концертах Сергія Рахманінова

Тиновський М.
Кларнетові твори в доробку українських композиторів (до питання типології виконавських складів)

Карпяк А.
Художнє підґрунтя та проблеми редакцій Флейтової сонати Сергія Прокоф’єва

ІV. ІСТОРІЯ І ТЕОРІЯ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА ТА ІНСТРУМЕНТАРІЮ

Білоусова Ю.
Становлення та розвиток музики для віолончелі соло у ХVІІ–ХVІІІ ст.

Дубій А.
Генетична спорідненість органно-баянної історії

Варакута В.
Диригентське виконавство та музична освіта в Україні в контексті історії розвитку диригентського мистецтва

Дідок С.
Роль оперно-симфонічних диригентів у формуванні вокальної майстерності оперного співака

Міщенко О.
Регістрування в ансамблі багатотембрових баянів

Палійчук І.
Історія формування професіоналізму кафедри духових і ударних інструментів НМАУ ім. П. І. Чайковського в дослідженнях В.Т.Посвалюка

V. МУЗИЧНИЙ ДИСКУРС УКРАЇНСЬКОГО ВИКОНАВСЬКОГО МИСТЕЦТВА ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.

Давидовський К.
Міжнародний конкурс молодих піаністів памяті Володимира Горовиця – активна складова впливу міжнародного конкурсного руху на формування мистецького середовища України ХХІ ст.

Шамігов А.
Особливості вияву фольклорного начала в баянних композиціях естрадно-джазового напряму

Кундис Р.
Навчальні виконавські колективи Львівщини як чинник баянного виконавського професіоналізму

Шафета В.
Баян та акордеон у складі естрадних і фольклорно-орієнтованих професійних та самодіяльних колективів

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ