Науковий вісник – випуск 98

З М І С Т

ТИТУЛ

Від редактора-упорядника

Музикознавчі стратегії

Ніна Герасимова-Персидська
Інтонація у новітній музиці

Наталія Янов-Яновська
Про історизм мислення (до теми «Міграція ідей»)

Світлана Савенко
Про тлумачення класичного в музичній творчості ХХ століття

Любов Кияновська
Проект «Історія музики Східної і Центральної Європи» – модель музикознавства майбутнього

Девід Феннінг
Карл Нільсен і теорії симфонізму

 

Метафізика часу

Катерина Власова
До вивчення матеріалів творчої біографії С. Прокоф’єва (з документального зібрання Російського державного архіву літератури і мистецтва)

Людмила Ковнацька
Ю. А. Кремльов у діалогах про Д. Д. Шостаковича: навколо Десятої симфонії

Марина Раку
Про «музичну генеалогію» російської революції

Ольга Соломонова
«И гений, парадоксов друг …» (військова «Колискова» Д. Шостаковича)

Анатолій Мілка
Про композиційні особливості Чакони Й. С. Баха з Партити d-moll для скрипки соло BWV 1004

 

Завжди живий Past Perfect

Олена Рощенко
«Горюша» А. Рубінштейна: між минулим і майбутнім російської опери

Катерина Дулова
Культурно-історичні контексти створення «Сплячої красуні» П. І. Чайковського

Світлана Лащенко
«Борис Годунов» Мусоргського. Дягілєвська версія

Валентина Редя
«Тайна сия велика есть…» (феномен музикальності у мистецтві «срібного віку»)

Валькова Віра
Третя симфония Р. М. Глієра у художньому контексті початку ХХ століття

 

Ігрове поле мистецтва

Левон Акопян
Музикальність Хармса

Анатолій Цукер
Від Данила Хармса до Сергія Курєхіна

Маргарита Катунян
Від декларацій футуристів до ігор та перформансів

 

Із мозаїки наукових дискурсів

Ольга Дігонська
«Жахливе відчуття бути залежним від нотного паперу…»: побіжний погляд на творчу кухню Шостаковича

Наталія Савицька
Пізній композиторський стиль – досвід дефініції

Олена Зінькевич
Аналітичний опис рукопису №№ 13 і 15 третьої картини «Пікової Дами» Чайковського (робота студентки IV курсу ІТФ Київської консерваторії)

 

Критика: modus agens

Юрій Чекан
Доведення й аргументація в музично-критичному тексті

Аділя Мізітова
Московський тижневик «Музика» очима сучасника

Марина Черкашина-Губаренко
Спочатку була музика

Ігор Пясковський
Стиль музично-критичної публіцистики Олени Сергіївни Зінькевич

 

Сюжети пам’яті

Ігор Блажков
Сумління українського музикознавства

Євген Станкович
Людина, яка не змінила своїх позицій

Людмила Ковнацька
«… Наверное, в этом смысл – что-то преодолевать…»

Тамара Борисова
Віник сонетів

Наукові роботи, захищені під керівництвом Олени Сергіївни Зінькевич

Дипломні роботи

Кандидатські дисертації

Докторські дисертації

 

Список публікацій О. С. Зінькевич

Монографії, книги

Підручники, посібники (усі – у співавторстві)

Збірники статей (упорядкування, редагування)

Статті в наукових збірниках та фахових виданнях

Статті в газетах

Статті в енциклопедіях

Відомості про авторів