Науковий вісник – випуск 99

З М І С Т

ТИТУЛ

ЗМІСТ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО МИНУЛОГО

Ірина Богданова. Опера А. Каталані «Валлі» в контексті музичного символізму

Віктор Бондарчук. Маєткова культура Черкащини середини XIX століття в контексті музичного життя регіону (на прикладі помістя князя Павла Лопухіна)

Олександра Виставкіна. Г. А. Лорцинг. Власний шлях у німецькій романтичній опері

Тетяна Вовк. Симфонічна поема «Гамлет» Ф. Ліста – з позиції специфіки функціонування в музиці архетипів позасвідомого

Валерій Громченко. Кларнет першої половини XVIII століття: (на прикладі Увертюри D-dur для двох кларнетів та валторни Г. Ф. Генделя)

Оксана Гудима. Труба та валторна. Міфологічне та символічне значення в ході розвитку європейської культури

Анастасия Дробыш. Месса f-moll А. Брукнера: тематическое единство цикла

Жанна Зубко. Знак нескінченності «оо» в каноні D-dur Й. Пахельбеля як складова графічної барокової символіки

Ольга Кожан. Факторы интонационной однородности киево-печерского распева

Татьяна Ляхина. Фантазия Генриха Венявского на темы из оперы Шарля Гуно «Фауст»: композиционные принципы и художественные нормы жанра

Анастасія Молибога. Пастораль Г. Ф. Генделя «Ацис і Галатея»: історія створення, особливості трактування жанру

Людмила Путятицька. Зразки монодії Джуліо Каччині як приклад творчого осмислення музичної естетики флорентійської камерати

ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА XX СТОЛІТТЯ

Анна Аверченко. «Розумниця» К. Орфа як зразок творчого осмислення національної оперної традиції

Юлия Белоусова. Специфика композиторского мышления в музыке для виолончели соло сквозь призму артистической лексики исполнителя (на примере сонаты З.Кодая и сюиты №1 Б. Бриттена)

Тетяна Васіна. «Дама з Монте-Карло» Франсіса Пуленка: монолог чи міні-моноопера?

Олеся Грицюк. К вопросу о жанровых истоках вокальной сказки «Гадкий утенок» С. С. Прокофьева

Ольга Буркова. Стильові особливості «П’яти пісень» Івана Карабиця на вірші Рабіндраната Тагора

Олена Жукова. Танцювальність у фортепіанній музиці Ф. Пуленка в контексті французької національної традиції

Хе И. Ма Сы Цун – основоположник китайской профессиональной скрипичной школы

Орест Криса. Альтовий концерт київських композиторів у ситуації постмодернізму

Елена Кузьмук. Художественный и научный мир музыкального экспрессионизма

Артем Ляхович. Рахманинов и китч

Олена Марценківська. Учитель та учень: Р. Глієр та Б. Лятошинський

Диана Олефиренко. Особенности формообразования в условиях серийной техники композиции (на примере Сюиты для фортепиано ор. 25 А. Шенберга)

Наталья Осипчук. Индивидуализация гармонических структур в фортепианном цикле «Экскурсы» С. Барбера

Ольга Приходько. «Колокола» Э. По, К. Бальмонта и С. Рахманинова: один образ – три мира

Д м и т р о Полячок. «Три фрагменти з поем Яна Каспровіча» як зразок естетико-стильових засад камерно-вокальної лірики раннього періоду творчості К. Шимановського

Алина Романова. Проблема накопления репертуара пианиста в современной культурной ситуации

Ольга Ромсік. Гендерна проблематика в контексті композиторської творчості

Габріелла Сидоренко. До проблеми міжетнічних зв’язків у дослідженні музичного фольклору Закарпаття

Наталія Старюченко. Інтеграційні процеси в камерно-вокальних творах Ю. Іщенка, написаних на інонаціональні тексти

Юлія Ткач. Специфіка диригентської інтерпретації у хоровому виконавстві

Наталья Шмелева. Мир шекспировской комедии в театральных дебютах Виталия Губаренко

КІНЦЕВИЙ ТИТУЛ