Проблеми етномузикології – випуск 10

ОБКЛАДИНКА

ТИТУЛ

ЗМІСТ

Від голови редакційної колегії

Вступне слово

Розділ І. Теорія музичного фольклору

Олена Мурзина (Київ) Безпівтонові структури в українському мелосі

Лариса Лукашенко (Львів) Теорія архаїчних зон та мелогенетичні процеси (на прикладі традиційної вокально-обрядової культури Північного Підляшшя)

Агай Кухи Амин (Шираз, Иран) Особенности классификации кашкайской музыкальной традиции

Розділ ІІ. Структурна типологія         

Олександр Терещенко (Кіровоград – Київ) Центральноукраїнський весільний мелотип з віршовою структурою V4452 на теренах пізнішого заселення

Василь Коваль (Львів) Весільний ладканковий прототип 5+3 на Підгорганні: модифікаційно-трансформаційні процеси

Галина Пшенічкіна (Київ) Весільні тиради правобережної Черкащини з 6-7-складовою основою: особливості  компонування

Анастасія Колодюк  (Київ) Наспіви купальсько-петрівського циклу середнього межиріччя Горині та Случі: обрядовий та виконавський аспекти, типологія, географія

Анна Коломицева (Київ) Рефрен як одна з композиційних ознак жанру стройових солдатських пісень

Розділ ІІІ. Документування фольклору: організація польового фольклористичного дослідження, транскрибування, архівування

Маргарита Скаженик (Київ) Актуалізація польової роботи на Волинсько-Подільському пограниччі (за календарною творчістю південної Житомирщини)

Ірина Данилейко (Київ) Пісенно-обрядовий репертуар Лівобережжя в період занепаду традиції (за матеріалами басейну Ворскли з другої половини ХХ ст.

Анастасія Мазуренко (Київ) Етномузикознавець та усна традиція: труднощі перекладу музичного тексту

Олег Коробов (Київ) Аудіовізуальна фіксація традиційної музики в сучасних польових умовах (практичні рекомендації)

Інформація про авторів