Проблеми етномузикології – випуск 11

ПІСЕННА ТВОРЧІСТЬ ПЕРІОДУ ЗИМОВИХ СВЯТ: ТИПОЛОГІЯ І ГЕОГРАФІЯ

ОБКЛАДИНКА

ТИТУЛ

ЗМІСТ

Від редакції

СКОРОЧЕННЯ

Розділ 1. Музика зимових свят як типологічна система

Євген Єфремов (Київ) 

Ритмокомпозиційна будова традиційних колядок та щедрівок – розмаїття і єдність.

Ірина Клименко (Київ)  

Українська зимова макроареалогія в контексті слов’яно-балтського ранньотрадиційного меломасиву (СБРМ). Частина 1.

Рімантас Слюжинскас (Клайпеда)

Литовські колядки: панорама основних мелоритмічних форм.

Розділ 2. Жанрова палітра зимових творів

Олександр Терещенко (Кропивницький–Київ)

«Меланка» в передстеповому й степовому Правобережжі та на Східному Поділлі (порівняльна розвідка).

Лариса Лукашенко (Львів)

«Кугутання» в зимовій обрядовості північно-західної України: наспів та контекст.

Розділ 3. Регіональні дослідження зимової мелотипології

Ганна Пеліна (Київ)

Музичні жанри різдвяно-новорічного періоду на Мараморощині: мелогеографічний аспект.

Галина Пшенічкіна (Київ)

Традиційні зимові наспіви Правобережної Черкащини: типологічно-географічна опозиція Наддніпрянщини і Поділля.

Анастасія Любимова (Дніпро)

Зимові пісні Правобережжя Дніпропетровської області.

Розділ 4. Хроніка. Рецензії

Пам’яті  Олени Мурзиної.

Рецензія на книгу Ірини Довгалюк «Фонографування народної музики в Україні» (Ірина Клименко).

Літопис фольклористичних подій. 2014–2016 Експедиції співробітників ЛЕК. 2014–2016 Конференції.

КАРТИ ДО СТАТЕЙ

АВТОРИ