Проблеми етномузикології – випуск 4

З М І С Т

ВIДОМОСТI ПРО ЗБIРНИК

ВIДОМОСТI ПРО АВТОРIВ

ЗМІСТ. СОДЕРЖАНИЕ. СONTENTS

ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА ТА УПОРЯДНИКА

І. ТРАДИЦIЙНА МУЗИКА ЯК ФЕНОМЕН НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

ІІ. МУЗИЧНЕ МИСЛЕННЯ В ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ

ІІІ. МУЗИЧНА АРЕАЛОГІЯ, ТИПОЛОГІЯ

ІV. ЕПІЧНА ТРАДИЦІЯ

V. ІНСТРУМЕНТАЛЬНА МУЗИКА

VІ. СПАДЩИНА

VІІ. ПУБЛІКАЦІЇ