Проблеми етномузикології – випуск 5

З М І С Т

ТИТУЛ

ЗМІСТ

Вступне слово

Скорочення та позначення

РОЗДІЛ 1 ПИТАННЯ МЕТОДИКИ ГЕОГРАФІЧНОГО ЕТНОМУЗИКОЗНАВСТВА

Гошовський В.Л.
Етногенетичні аспекти мелогеографії

Луканюк Б.С.
Питання методики географічного етномузикознавства й етнографічне регіонування західноукраїнських земель

Клименко І.В.
Методичні проблеми сучасної мелоареалогії: з практичного досвіду документального картографування

Гончаренко О.В.
Обрядові пісенні жанри Сумщини: географія основних ритмотипів

РОЗДІЛ 2 ПОЛІЖАНРОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ. МУЗИЧНА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ

Скаженик М.В.
Мелогеографічний ландшафт басейну Уборті (за матеріалами річного обрядово-пісенного циклу)

Лукашенко Л.В.
Мелогеографія традиційних обрядових наспівів та лінґводіалектичне членування північного Підляшшя

РОЗДІЛ 3 МЕЛОГЕОГРАФІЯ СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОГО ВЕСІЛЛЯ

Рибак Ю.П.
Типи й ареали весільних наспівів Верхньоприп’ятської низовини

Коваль В.М.
Весільні семискладові ладканки на Підгорганні: до питання вирізнення народномузичних діалектів за мелічними ознаками

Поточняк A.
Традиційне весілля у селах Вороняків: питання мелогеографії та етногенези

Бєлогурова Л.М.
Смоленські весільні наспіви трійкової ритмічної організації (матеріали до Смоленського етномузикологічного атласу)

Калюжна В.П.
Весільний обряд південної Смоленщини в ареалогічному аспекті: з досвіду виявлення мелодіалектної структури регіону

Клименко І.В.
Макроареалогічні замітки. Нарис другий: весільні мелодії з віршами 4+4+6 та 5+5+7 у східних слов’ян

РОЗДІЛ 4 ГЕОГРАФІЯ НАСПІВІВ КУПАЛЬСЬКО-ПЕТРІВСЬКОГО ЦИКЛУ

Клименко І.В.
Наспіви купальсько-петрівської приуроченості в українців: макроареалогія. Поліський реєстр купальсько-петрівських мелоформ

Карапата О.М.
Купальські пісні «лівобережного типу»: спроба локально-структурної диференціації

Протасова C.Г.
Купальські пісні з окраїни східного Поділля (уманщина та околиці)

Клименко І.В., Протасова C. Г., Терещенко О. А.
Зведений мелоаналітичний реєстр «Східне Поділля та суміжні землі: купальсько-петрівські мелодії»

Терещенко О.А.
Купальські наспіви східних кордонів Поділля (механізм варіантності)

РОЗДІЛ 5 ГЕОГРАФІЯ ЕТНОМУЗИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ ТА АРХІВНИХ ЗАПИСІВ УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ

Клименко І.В.,
Гончаренко К. Б. Регіонально-жанровий огляд українських етномузичних аудіопублікацій

Данилейко І.П.
Аудіофонд Київської лабораторії етномузикології: польові записи 2004–2010 років

РОЗДІЛ 6 ХРОНІКА

АВТОРИ

SUMMARY

АТЛАС