Проблеми етномузикології – випуск 8

З М І С Т

ТИТУЛ

ВСТУПНЕ СЛОВО

СКОРОЧЕННЯ

РОЗДІЛ 1 МЕТОДИКА ГЕОГРАФІЧНОГО ЕТНОМУЗИКОЗНАВСТВА. МАКРОАРЕАЛОГІЯ

Ларіса Бєлоґурова(Москва)
МУЗИЧНА КУЛЬТУРА БІЛОРУСЬКО-УКРАЇНСЬКОГО АРЕАЛУ У СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОМУ КОНТЕКСТІ. 2.КОНТАКТНІ ЗОНИ

Ізабела Філіпяк – Соколовска, Януш Соколовскі(Польща)
ПРО НАРОДНІ ПІСНІ СУВАЛЬЩИНИ ТА ОКРЕМІ РИСИ ЇХ РЕГІОНАЛЬНОЇ САМОБУТНОСТ

Ірина Клименко (Київ)
АЛГОРИТМ МОНОГРАФІЧНОГО ВИВЧЕННЯ КЛЮЧОВИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ ОБРЯДОВО-ПІСЕННИХ ФОРМ («МАКРОТИПІВ») (НА ПРИКЛАДІ КОЛЯДОК З ВІРШЕМ 5+5+3)

РОЗДІЛ 2 МЕЛОТИПОЛОГІЯ І МЕЛОГЕОГРАФІЯ ПІСЕНЬ ДО ОБРЯДІВ НОВОЛІТТЯ У СХІДНИХ СЛОВ’ЯН

Василь Коваль (Львів)
ТРАНСФОРМАЦІЙНО-МОДИФІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В 13-СКЛАДОВИ КОЛЯДКАХ:(ЗА МАТЕРІАЛАМИ З ОКОЛИЦЬ НА ПІВНІЧНИЙ ЗАХІД ВІД ГОРГАН)

Ганна Пеліна (Київ)
АРЕАЛИ ПОШИРЕННЯ КОЛЯДОК БАЗОВОЇ СТРУКТУРИ 5+5+3 В ІСТОРИЧНИХ МЕЖАХ МАРАМОРОЩИНИ

Таццяна Канстанцінава (Мінськ)
ВОЛОЧЕБНІ НАСПІВИ ПІВНІЧНОБІЛОРУСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ: АРЕАЛЬНИЙ АСПЕКТ

РОЗДІЛ 3 МЕЛОГЕОГРАФІЯ ВЕСІЛЛЯ У СЛОВ’ЯН МЕЛОТИПИ НА ШЕСТИ ДОЛЬНІЙ ОСНОВІ

Ірина Клименко (Київ)
СЛОВ’ЯНСЬКІ ВЕСІЛЬНІ ШЕСТИДОЛЬНИКИ ЯК МЕЛОГЕОГРАФІЧНА СИСТЕМА: ВВЕДЕННЯ У ПРОБЛЕМАТИКУ

Тетяна Зачикєвіч, Ірина Клименко (Київ)
ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ ПОЛТАВЩИНИ: РИТМОТИПОЛОГІЯ І ГЕОГРАФІЯ

Маргарита Скаженик (Київ)
ТРИРЯДКОВІ ВЕСІЛЬНІ НАСПІВИ З ШЕСТИДОЛЬНОЮ ОСНОВОЮ НА ПОЛІСЬКО-ВОЛИНСЬКОМУ ПОГРАНИЧЧІ (ПІВНІЧНА ЖИТОМИРЩИНА): РИТМІЧНІ ТА ЗВУКОВИСОТНІ РІЗНОВИДИ

Мар’яна Мархель, Ірина Клименко (Київ)
ВЕСІЛЬНА КОМПОЗИЦІЯ ТРИРЯДКОВОГО ШЕСТИДОЛЬНИКА НА МЕЖІ ЗАХІДНОГО І СХІДНОГО ПОЛІССЯ:РЕКОНСТРУКЦІЯРЕЛІКТІВ СКРИПКОВОЇ ТРАДИЦІЇ ЗА МЕТОДИКОЮ МЕЛОГЕОГРАФІЇ

Ірина Данилейко (Київ)
ОСОБЛИВОСТІ ЛАДОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЕСІЛЬНИХ МЕЛОМАСИВІВ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ НИЖНЬОЇ ДЕСНИ (ЧЕРНІГІВЩИНА). МЕЛОДІЇ ТРИОПОРНОГО ЛАДУ У ШЕСТИДОЛЬНИХ КОМПОЗИЦІЯХ

Христина Попович (Львів)
ВЕСІЛЬНИЙ 6-СКЛАДНИК НА ОПІЛЬСЬКО-ПІДГІРЯНСЬКОМУ ПОГРАНИЧЧІ. ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЇ ТА МЕЛОГЕОГРАФІЇ

РОЗДІЛ 4 ЕЛЕКТРОННІ ПУБЛІКАЦІЇ

Ларіса Бєлоґурова (Москва)
МАТЕРИАЛЫ К СМОЛЕНСКОМУ ЭТНОМУЗЫКОЛОГИЧЕСКОМУ АТЛАСУ: СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ С ШЕСТИСЛОЖНЫМ СТИХОМ

Ольга Котельнікова (Київ)
ШЕСТИДОЛЬНА РИТМОФОРМУЛА У ВЕСІЛЬНИХ ПІСНЯХ УКРАЇНСЬКОГО ПОСЕЙМ’Я

Ірина Клименко (Київ)
ОПОЗИЦІЯ ЛОКАЛЬНИХ НАРОДНОМУЗИЧНИХ ТРАДИЦІЙ НА ПОРУБІЖЖІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ ТА СЕРЕДНЬОГО ПОГОРИННЯ

Ірина Клименко (Київ)
ВЕСНЯНО-ТРОЇЦЬКИЙ НАСПІВ ПІНЩИНИ (ДО ПРОБЛЕМИ МОДЕЛЮВАННЯ І ВНУТРІШНЬОВИДОВОГО КАРТОГРАФУВАННЯ РАННЬОТРАДИЦІЙННИХ МЕЛОФОРМ)

РОЗДІЛ 5 БАЗИ ДАНИХ. ДОВІДНИК. ХРОНІКА

Олена Гончаренко, Катерина Ільїна (Київ)
ДО ПРОЕКТУ «БАЗА ДАНИХ ОБРЯДОВОГО МЕЛОСУ УКРАЇНЦІВ».(МАТЕРІАЛИ АНТОЛОГІЙ «ВЕСІЛЛЯ» ТА «ВЕСІЛЬНІ ПІСНІ» :ЛОКАЛІЗАЦІЯ)

ЛІТОПИС ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ ПОДІЙ

АВТОРИ

АТЛАС

ANNOTATION IN ENGLISH