Українське музикознавство – випуск 36

З М І С Т

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Розділ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО МУЗИКОЗНАВСТВА

Пясковський І.
Піфагор українського теоретичного музикознавства

Антропова Т. Б.
Яворський про творчість Леонардо да Вінчі (до питання про специфіку художнього мислення)

Чижик І.
Мікросвіт монодії

Марценківська О.
Ладогармонічна система у фортепіанній творчості Б. Лятошинського (до проблеми традиції та новаторства)

Жимолостнова В.
Українська романтична камерно-вокальна балада у її мовно-стилістичних зв’язках з фольклорною традицією

Рябчун І.
Образний світ та музично-мовна стилістика фортепіанних альбомів грецьких композиторів другої половини ХХ століття

Орлова Н.
Шлях еволюції: від тематизму класико-романтичної музики до атематизму творів Арнольда Шенберга

Войтенко О.
Парціальні метричні структури (хроматична темперована темпова шкала Карлгайнца Штокгаузена: аспекти проблематики та інтерпретації)

Біла К.
Особливості сучасного етапу розвитку жанру інструментального концерту та його різновидів

Розділ ІІ. ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО МУЗИКОЗНАВСТВА

Копиця М.
Знакова подія в історії української музичної культури

Горенко Л.
Історія української музичної культури XVIII ст. у працях Я. Штеліна

Сис О.
Кілька фактів до творчості М. В. Лисенка

Бородавкін С.
Роль оркестру в аріях вокально-інструментальних творів Й. С. Баха

Енська О.
Історична реконструкція в опері «Карлі VI» Ф. Галєві

Сакало О.
Один запис з денника Дж. Мейєрбера у історії опери

Коробецька С.
Сучасний камерно-оркестровий стиль: історичні передумови та основні тенденції

Розділ ІІІ.ІНТЕРПРЕТАЦІЙНІ АСПЕКТИ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Лісун І.
Стильові пошуки в українській вокальній музиці першої третини ХХ ст. (на прикладі втілення пейзажної лірики Олександра Олеся)

Ніколаєва Л.
Образно-змістовна багатогранність поезій Івана Франка як основа різних музичних інтерпретацій одного тексту

Торба О.
Хоровий диптих «Дивний Флот» П. Тичини – П. Козицького: до питання художнього синтезу слова та музики

Наумова О.
Модифікація жіночого символу в опері Р. Вагнера «Парсифаль»

Васіна Н.
Розвінчання культу “Вічно жіночного” та криза особистості романтичного митця в опері Ж. Оффенбаха «Казки Гофмана»

Єфіменко А.
Динаміка літургійного змісту в екуменічній літургії Ніколауса Брасса у контексті фестивалю європейської церковної музики

Лазарєва В.
Особливості анкетування при дослідженні емоційно-психологічного впливу музично-інформаційного поля у кінематографічному контексті

Виставкіна О.
Історична еволюція концепції образа Дон Жуана та його інтерпретація В. Губаренком в балеті “Камінний господар”

Розділ IV. ПАМ’ЯТІ І. Ф. ЛЯШЕНКА

Берегова О.
Комунікація в науково-освітньому просторі сучасності: дискурс креативності

Копиця М.
Іван Ляшенко. Ідейний стрижень життя – через епістологію

Ляшенко Г.
Київська композиторська та теоретична школа 60–70-х років ХХ століття

Шорошева Л.
Українська кобзова традиція: сучасний стан і перспективи

Антонюк В.
Навчання іноземців сольного співу як діалог культур

Денисенко М.
Етногенетична специфіка творчого мислення

Пясковський І.
До питання національної ідентифікації в музичному мистецтві.