Українське музикознавство – випуск 37

З М І С Т

ТИТУЛ

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ДОСЛІДЖЕННЯ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

Андрій Кутасевич
Духовно-музичні спадщини С.Дегтярьова й А. Веделя: питання авторської атрибуції

Олександра Виставкіна
Образи водної стихії «Ундини» Г. А. Лорцінга як відображення ключових ідей естетики Романтизму

Анна Ставиченко
Утілення вагнерівських традицій в опері Ріхарда Штрауса «Гунтрам»

Алла Шейко
Творчість Гоффредо Петрассі в контексті італійської композиторської школи ХХ століття

Наталія Осипчук
Аделіна Єфіменко
Тенденції розвитку музичного гештальту католицької меси у першій половині ХХ на прикладі творчості австро-німецьких церковних композиторів)

Олеся Iванiна
«Сумбур вместо музыки» як PR-акція

Алла Колосович
Стиль ранніх симфонічних творів Євгена Станковича (на прикладі «Симфонієти»)

Євгенія Сіренко
Євген Станкович. Поема-концерт для скрипки та оркестру: авторські прийоми тембрової драматургії

Ольга Крамаренко
Необарокова символіка у хоровій творчості Є. Станковича (на прикладі творів кінця ХХ – початку ХХІ ст.)

Олександра Торба
Хоровий диптих «Осіннє» Г. Саська. Проблема втілення жанрової моделі Євгенія Харченко Фортепіанні мініатюри Володимира Губи: погляд крізь постмодерне сьогодення

Євгенія Харченко
Фортепіанні мініатюри Володимира Губи: погляд крізь постмодерне сьогодення

Соломія Горохівська
Інструментальний театр у творчості українських композиторів (В. Рунчака, С. Зажитька, М. Шоренкова)

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО МУЗИКОЗНАВСТВА

Ігор Пясковський
Інвенційність музики Леоніда Грабовського

Олеся Прилепа
Проблема походження назв поспівок давньоруської монодії

Ольга Путятицька
Деякі особливості поспівкової структури у піснеспівах давньої української церковної монодії(на прикладі жанру Догматиків восьми гласів із рукописів XVII ст.)

Ольга Шуміліна
Фуга в хорових концертах Максима Березовського (проблема західноєвропейської рецепції української музики)

Сергій Бородавкін
Оркестр в опері Б. М. Лятошинського «Золотий обруч»

Олена Кузьмук
Структурні особливості політранспозиційної стретно-імітаційної техніки в музиці Б. Лятошинського

Наталія Проніна
Техніка варіантного остинато у «Месі Херсонесу» А. Караманова (проблема поліфонічного мислення композитора)

Марія Тиможинська
Спроби втілення футуристичних ідей у музиці: «Форми в повітрі» А. Лур’є

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. ПРОБЛЕМИ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ВИКОНАВСТВА

Валентина Антонюк
«Cantare con poco fiato» в теорії співу М. Ґарсії та сучасних дослідженнях

Наталія Хмілевська
Про значення першоджерела в роботі над вокальними творами доби Відродження

Наталія Миронова
Українська сучасна скрипкова музика: проблеми виконавської інтерпретації

Ярина Денисенко
Інтонаційність як основа методики вітчизняної школи виконавства на гобої

Юлія Землянська
Сценічне хвилювання як музикознавча проблема в теоріях двох останніх десятиліть

Тетяна Василенко
Історія становлення та розвитку хору Національної опери України

Юлія Ткач
Чинники формування репертуару хорового колективу (на прикладі аналізу репертуару капели «Думка»)

РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ. З ІСТОРІЇ «КИЇВ МУЗИК ФЕСТУ»

Ольга Гуркова
Іван Карабиць – фундатор Міжнародного музичного фестивалю «Київ Музик Фест»

Богдана Фільц
Український композитор із Нью-Йорка Ігор Соневицький – учасник «Київ Музик Фесту»

Сергій Пташенко
Баянні твори Володимира Подгорного у програмах «Київ Музик Фесту»

Божена Янюк
Із перших програм «Київ Музик Фесту»: «Dictum» Є. Станковича у контексті «музики покаяння» кінця ХХ століття

Катерина Біла
Особливості стильового моделювання у сучасній академічній музиці США