Українське музикознавство – випуск 38

З М І С Т

ТИТУЛ

ВІД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Учений. Людина. Громадянин

СВІТЛІЙ ПАМ’ЯТІ ІГОРЯ ПЯСКОВСЬКОГО

Ірина Коханик, Віра Сумарокова
Світло особистості Ігоря Болеславовича Пясковського – ученого, музиканта, педагога

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ПОВІСТЬ МИКОЛИ ГОГОЛЯ «ТАРАС БУЛЬБА» У СВІТОВІЙ МУЗИЦІ

Катерина Шарабар
Українська козацька тематика у творчій спадщині Миколи Гоголя та Миколи Лисенка (на прикладі повісті та однойменної опери «Тарас Бульба»)

Валентина Антонюк
Етнокультурний зріз драматургії жіночих образів опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба» за однойменною повістю Миколи Гоголя

Роксана Скорульська
Штрихи до історії створення та перших постановок опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба»

Валентина Кузик
Опера «Тарас Бульба». Микола Лисенко – Левко Ревуцький – Борис Лятошинський

Оксана Летичевська
Хорові сцени в опері Миколи Лисенка «Тарас Бульба»: виконавський аспект

Олена Корчова
Деякі міркування щодо жанрової природи опери Миколи Лисенка «Тарас Бульба»

Ольга Путятицька
Опера «Тарас Бульба» Марселя Семюеля-Руссо: французька версія прочитання повісті Миколи Гоголя

Вікторія Хірна (Капелюшна)
Опера «Запорожці» Джона Девіда Девіса: невідоме прочитання відомого сюжету

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МУЗИКОЗНАВСТВА

Богдан Сюта
Жанри музичної мови: постановка питання

Олеся Лук’янченко
Специфіка формоутворення у камерно-вокальній творчості Сергія Прокоф’єва

Олег Рудницький
Індивідуальні параметри взаємодії стильових напрямів першої половини ХХ століття та авторської інтенції у контексті розвитку жанрових моделей мініатюри ﴾на прикладі фортепіанної творчості Миколи Колесси﴿

Геннадій Когут
Про діатонічні мікротонові структури

Артем Ляхович
Регенераційні властивості тональної системи

РОЗДІЛ ТРЕТІЙ. КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ ТА ВИКОНАВСТВО

Тетяна Гусарчук
Творча діяльність Миколи Гобдича в аспекті особистісної детермінації

Світлана Літвінова
Псалом № 136 «На ріках Вавилонських» в українському хоровому мистецтві ХVІІІ – ХХІ століть (композиторська творчість та виконавство)

Римма Сулім
Казка Ганса Крістіана Андерсена «Снігова королева» у драматургічній концепції однойменного фортепіанного альбому Жанни Колодуб

Ганна Дзюбан
Жанр хоку в хоровому диптиху Лесі Дичко «Поява місяця» і «Сонячний струм»

Алла Шейко
Хорова творчість Гоффредо Петрассі у контексті його релігійного світогляду

Оксана Діміняца
Принципи втілення гротеску в музиці (на прикладі творів сучасних українських композиторів)

Альона Жарик
У тіні історії (невідоме листування Петра Сокальського)

Василь Щепакін
«…Міцно тисну твою руку, люб’язний Фельдау…» (феномен творчих стосунків одеського музиканта Рудольфа Фельдау та Генріха Венявського)

Олександра Виставкіна
Ундина Фрідріха де ла Мотт Фуке – Густава Альберта Лорцинга у дзеркалі романтичної натурфілософії

Алла Литвиненко
Олександр Єрофєєв і Полтавський оперний театр

Руслан Алексєєв
Типи функціонування українських біг-бендів в умовах світових тенденцій жанру

аталія Даньшина
«Еталон звучання» ренесансної вокальної музики

Тетяна Коробка
Хорове виконавство як каталізатор міжкультурних комунікаційних процесів (на прикладі творчої діяльності академічного хору імені Платона Майбороди Національної радіокомпанії України)

Зоя Лаврова
Аспекти мобільності драматургічної моделі «Диптиху» Валентина Сильвестрова у диригентських інтерпретаціях Євгена Савчука (хор «Думка») та Миколи Гобдича (хор «Київ»)

Вадим Ракочі
Фортепіано як інструмент оркестру

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ