Українське музикознавство – випуск 39

З М І С Т

ТИТУЛ

РОЗДІЛ ПЕРШИЙ. ЗДОБУТКИ МУЗИЧНОЇ НАУКИ

Оксана Гнатишин
Про українську науку гармонії як систему ідейних здобутків

Ірина П’ятницька-Позднякова
Музичне мовлення в дискурсі мовно-знакових теорій

Денис Яворський
Композиційні особливості етюдів опусу 25 Фридерика Шопена

Андрій Жданько
Гра як регулятор природи і культури в музично-сценічному космосі Миколи Римського-Корсакова

Анастасія Дробиш
Біблійний текст як першооснова музичних образів меси мі мінор Антона Брукнера

Богдан Жулковський
Давньоруський кондакарний спів у зарубіжній музичній історіографії

Дарина Харитонова
Прихований світ символів Мікалоюса Константінаса Чюрльоніса (на прикладі сонати для фортепіано фа мажор, 1898)

РОЗДІЛ ДРУГИЙ. СТИЛЬОВІ ОРІЄНТИРИ УКРАЇНСЬКИХ КОМПОЗИТОРІВ

Людмила Руденко
Постать Степана Дегтярьова в історії української музичної культури

Катерина Шарабар
Героїчний образ козака у творчості Миколи Лисенка

Дарина Гайдучик
Синтез народнопісенних та церковно-монодичних витоків у духовних циклах Кирила Стеценка

Ольга Путятицька
Латентна інформація як джерело реконструкції контексту творчої біографії Гліба Таранова (на прикладі одного листа)

Римма Сулім
Відтворення образів добра і зла у фортепіанному альбомі Жанни Колодуб «Снігова королева»

Ангеліна Карпенко
Аспекти цілісності виконавської інтерпретації камерно-вокальних циклів (на прикладі Романсів для високого голосу на слова Т. Г. Шевченка Левка Колодуба)

Наталія Фещак
Питання виконавської інтерпретації Квартету № 1 В. Сильвестрова)

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

ANNOTATION IN ENGLISH