Українське музикознавство – випуск 41

ТИТУЛ

ЗМІСТ

Від редакційної колегії

“Українське музикознавство” вітають

Розділ Перший. Музикознавство та інтердисциплінарний дискурс.

Ірина П”ятницька-Позднякова Категорія “музичне мовлення” у контексті диз”юнкції “вербальне – музичне”

Костянтин Бацак Італійська оперна антреприза у Києві 1863-1866 років: pro et contra

Ганна Гусева Феномен музикальності з позиції одного з ключових компонентів музичного таланту

Наталя Малиновська Творчий процес композитора у його гендерних проявах: психобіологічний аспект

Василь Андрійцьо “Запорожець за Дунаєм” на Закарпатті

Розділ Другий. Жанрово-стильові аспекти сучасних музикознавчих розвідок.

Ольга Кричинська Французька фортепіанна сюїта періоду Першої світової війни

Анна Лозова Жанр колискової пісні у творчості Модеста Мусоргського та Миколи Римського-Корсакова: компаративний аспект

Олександра Моцар Риси абсурду в радянській та пострадянській опері

Розділ третій. Сучасна медієвістика.

Ольга Путятицька Драматургічний потенціал сакрального тексту “Тебе одеющагося” у музичних проекціях кінця XVI-початку ХХІ ст.

Богдан Дем”яненко Голосоведення у партесному восьмиголоссі як статистично стійка властивість індивідуального композиторського стилю

Розділ Четвертий. Проблеми дослідження індивідуальних композиторських стилів.

Олександр Опанасюк  Доба Мессіана лише тільки починається

Олена Батовська Жанрово-стильова специфіка хорових творів О.Атрашкевич

Інеса Беренбейн Камерно-інструментальні ансамблі Валентина Костенка 1940-х років в аспекті еволюції стилю митця

Галина Стахевич Постать І.Мошелеса в історичній ретроспекції та критичних поглядах сучасників

Ольга Савайтан Зв”язок часів як фактор новаторства у творах М. Регера (на прикладі “Варіацій та фуги на тему Л. Бетховена”, “Варіацій та фуги на тему Г. Телемана”)

Римма Сулім Традиції жанру in memoriam у скрипковому концерті Жанни Колодуб

Наталія Фещак Традиціоналізм у виконавському трактуванні жанрово-стильових особливостей струнного квартету (на прикладі творів В. Кирейка та А. Штогаренка)

Розділ П”ятий. На перетині ювілейних подій.

Сергій Зуєв Кінематографічний образ композитора Рейнгольда Глієра: проблема осмислення митця та його творчості

Олег Копелюк Другий фортепіанний концерт Івана Карабиця: авторський текст і виконавський контекст

Галина Степанченко Композитор Ігор Щербаков у сучасному музичному просторі

Ганна Сагалова Деякі шляхи акуталізації музичної класики в сучасній культурі України

Відомості про авторів

ANNOTATION IN ENGLISH