Українське музикознавство – випуск 42

ТИТУЛ

Редакційна колегія

ПЕРЕДМОВА

ІСТОРИЧНЕ МУЗИКОЗНАВСТВО ТА ФОЛЬКЛОР

Ігор Савчук Микола Дилецький «Граматика музикальна».Петербурзький список 1723 року: від часу відкриття до опублікування

Діана Волкова Опера В. Кирейка «Марко в пеклі»: драматургія і лейтмотиви

Інесса Беренбейн Валентин Костенко: біографічна  реконструкція постаті митця

Анна Коломицева Українська кумулятивна пісня і казка: композиційні паралелі

АСПЕКТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ірина П ’ятницька – Позднякова Деякі аспекти семіотичного аналізу музичного тексту

Вадим Олендарьов Метр як чинник ритміки в масовій музиці ХХ століття

Христина Волосянчук «Чотири мішані хори без супроводу» Бориса Лятошинського: загадка драматургії

Стефанія Олійник Регіональні дослідження рецепції композиторської  творчості: джерелознавчий та науково-теоретичний аспекти

Ігор Седюк Гра структур в ансамблях для двох фортепіано

КОМПОЗИТОРСЬКА ТВОРЧІСТЬ ТА МУЗИЧНИЙ ПРОЦЕС

Людмила Юріна «Гелікоптер-квартет»  К. Штокгаузена: особливості концепції і виконання

Яна Прохоренко – Деньгуб  Українські народнопісенні джерела у творчості Юлія Мейтуса

Торіель Загородній Ґенеза камерно-вокальної творчості Л. Колодуба на прикладі п’яти романсів для високого голосу на слова Т. Шевченка

ВИКОНАВСЬКІ ОБРІЇ

Лідія Ніколаєва  Вокальна творчість Ф. Шопена і питання виконавського музикознавства

Юрій Руцинський Опера «Чарівна флейта» Вольфганга Амадея Моцарта у постановці Веніаміна Тольби в Київському державному театрі опери та балету імені Тараса Шевченка

Наталія Морщакова Феномен української фаготної школи: практика дискурсу

Леся Павленко Конструктивне удосконалення бандури як головний чинник формування концертного репертуару

Денис Зотов  Еволюція саксофона у творчості провідних європейських композиторів

Відомості про авторів

ЗМІСТ