Переведення, поновлення, відрахування

Контингент студентів Бакалавр

Контингент студентів Магістр

Наказ про створення комісії по переведенню студентів

Протокол засідання конкурсної комісії

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у НМАУ ім. П.І.Чайковського