Нормативні документи

АКРЕДИТАЦІЯ

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК КОМІСІЇ З АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ЛІЦЕНЗІЇ

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

ВИТЯГ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

АКТ УЗГОДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

СТАТУТ

ІНСТРУКЦІЯ з діловодства в НМАУ ім. П.І. Чайковського

ІНСТРУКЦІЯ з діловодства за зверненнями громадян до НМАУ ім. П.І. Чайковського

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ У НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

НАКАЗ про внесення змін до ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ У НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про відділ по роботі з іноземними студентами НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про відділ юридичного забезпечення НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників у НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про нагрудний знак (колар) НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про надання платних послуг НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про перепускний режим НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ведення договірної роботи в НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ведення претензійно-позовної роботи в НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення студентів та поновлення відрахованих осіб до НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про поселення та проживання студентів у гуртожитку НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про ректорат НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про стажування викладачів вищих навчальних закладів в НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку в гуртожитку НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПРАВИЛА призначення та виплати академічних стипендій в НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про тендерний комітет НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

АКТ ГУРТОЖИТОК

ВИТЯГ З РЕЄСТРУ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

РІШЕННЯ ПРО ФЛІГЕЛЬ

ПРО ФЛІГЕЛЬ

ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА ЗЕМЛЮ

ЗГОДА НА РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕССУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА ОС МАГІСТР

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ

КОШТОРИС НА 2016 РІК

ШТАТНИЙ РОЗПИС

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (навчальний корпус по вул. Архітектора Городецького, 1-3/11)