Нормативні документи

АКРЕДИТАЦІЯ

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК КОМІСІЇ З АКРЕДИТАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

ЛІЦЕНЗІЇ

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

ВИТЯГ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

АКТ УЗГОДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

СТАТУТ

АКТ ГУРТОЖИТОК

ВИТЯГ З РЕЄСТРУ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

РІШЕННЯ ПРО ФЛІГЕЛЬ

ПРО ФЛІГЕЛЬ

ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА ЗЕМЛЮ

ЗГОДА НА РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕССУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНУ КОМІСІЮ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ У НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА ОС МАГІСТР

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ

КОШТОРИС НА 2016 РІК

ШТАТНИЙ РОЗПИС

ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПЕРЕВЕДЕННЯ СТУДЕНТІВ НА ВАКАНТНІ МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (навчальний корпус по вул. Архітектора Городецького, 1-3/11)