Нормативні документи

ВИТЯГ З ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

СТАТУТ

ІНСТРУКЦІЯ з діловодства в НМАУ ім. П.І. Чайковського

ІНСТРУКЦІЯ з діловодства за зверненнями громадян до НМАУ ім. П.І. Чайковського

ПОЛОЖЕННЯ про відділ по роботі з іноземними студентами НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про відділ юридичного забезпечення НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про конкурсну комісію по відбору кандидатів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників у НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про нагрудний знак (колар) НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про надання платних послуг НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про перепускний режим НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ведення договірної роботи в НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ведення претензійно-позовної роботи в НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про поселення та проживання студентів у гуртожитку НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про ректорат НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про стажування викладачів вищих навчальних закладів в НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку в гуртожитку НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ про тендерний комітет НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ЗВІТ про роботу НМАУ ІМ. П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО у 2018 році

Кількість здобувачів вищої освіти за 2012 – 2018 роки

АКТ ГУРТОЖИТОК

ВИТЯГ З РЕЄСТРУ ОБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ

РІШЕННЯ ПРО ФЛІГЕЛЬ

ПРО ФЛІГЕЛЬ

ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА ЗЕМЛЮ

ЗГОДА НА РОЗРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІЗ ЗЕМЛЕУСТРОЮ

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ЗВІТ ПРО НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ

БАЛАНС на 01 січня 2019 року

КОШТОРИС НА 2016 РІК

ШТАТНИЙ РОЗПИС

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ

РІШЕННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАН СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (навчальний корпус по вул. Архітектора Городецького, 1-3/11)

КОШТОРИС на 2018 рік

ДОВІДКА про зміни до кошторису на 2018 рік

НАКАЗ №75-а про сплату студентами вартості за виготовлення студентських квитків

НАКАЗ №186-ст про сплату за навчання у 2018/2019 навчальному році

НАКАЗ №15-а про встановлення плати за проживання в гуртожитку

ШТАТНИЙ РОЗПИС на 2018 рік

Наказ про плату за навчання у 2019-2020 році