АКРЕДИТАЦІЯ

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ НМАУ ІМЕНІ П.І.ЧАЙКОВСЬКОГО

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА “МУЗИЧНА РЕЖИСУРА”

ПІДСТАВИ ДЛЯ АКРЕДИТАЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ про оцінювання знань студентів НМАУ імені П.І.Чайковського у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У НМАУ ІМЕНІ П.І.ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ У НМАУ ІМЕНІ П.І.ЧАЙКОВСЬКОГО

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ