ОГОЛОШЕННЯ—————————————————-


21.09.2018

30.01.2018

05.09.2017

11.04.2017

30.01.2017

 

       26.12.2016

20161116-oholoshennya-lystopad
20161108-ogoloshennya-zav-kafedry
20161018-oholoshennya-kino
20161009-oholoshennya-dekany 20161009-oholoshennya-dyrektor