На підтвердження статусу Національного

САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ “НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО” КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ імені П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО НА 2018 – 2025 РОКИ

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕРЖАВНИМ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ “НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО” ЗА 2017 РІК

Щодо підготовки моніторингової справи Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського для підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

ЗАЯВА Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського про підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

ВИТЯГ з протоколу №1 засідання Вченої ради Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського від 31 серпня 2018 року

ВИТЯГ з протоколу №1 засідання Вченої ради Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського від 31 серпня 2018 року

УХВАЛА Вченої ради НМАУ імені П.І. Чайковського протокол №1 від 31 серпня 2018 року