На підтвердження статусу Національного

РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

УХВАЛА Вченої ради НМАУ імені П.І. Чайковського протокол №11 від 02 липня 2018 року

Загальна характеристика Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

ЗАЯВА Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського про підтвердження статусу Національного закладу вищої освіти