Аспірантура-докторантура

Аспірантура, асистентура-стажування та докторантура є основною формою підготовки науково-педагогічних, творчих і виконавських кадрів вищої кваліфікації:

  • Асистентура-стажування надає кваліфікацію викладача вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації.
  • Аспірантура здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівню вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора філософії.
  • Докторантура визначає підготовку здобувачів вищої освіти на четвертому науковому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора наук.

Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом Академії, який підпорядковується проректору з наукової роботи Академії та діє у відповідності до вимог Конституції України, законів України «Про освіту», «Про  вищу освіту», Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку Академії, керується наказами і розпорядженнями Міністерства культури України та Міністерства освіти і науки України, рішеннями Вченої ради, наказами ректора Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, Положенням про відділ аспірантури і докторантури Академії.

До основних завдань і функцій відділу входить:

  • планування, організація і контроль підготовки та атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії і доктора наук;
  • планування, організація і контроль підготовки та атестації асистентів-стажистів;
  • організація прийому до аспірантури, асистентури-стажування та докторантури;
  • організаційне забезпечення прикріплення викладачів Академії до випускових кафедр для написання дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії;
  • надання консультацій громадянам України та інших держав з питань прийому на навчання в аспірантурі, асистентурі-стажуванні та докторантурі.

Зараз відділ аспірантури та докторантури очолює кандидат мистецтвознавства, доцент ПУТЯТИЦЬКА Ольга Вікторівна.

У відділі працюють:

ДРОБИШ Анастасія Андріївна – методист першої категорії

ДРОБИШ Анна Андріївна – методист

МАКСИМЕНКО Богдана Олексіївна – інженер-програміст

РАЄВСЬКА Марія Іванівна – методист першої категорії