Аспірантура-докторантура

Аспірантура Київської консерваторії була відкрита у 1934 році з метою надати можливість молодим композиторам, музикознавцям, педагогам удосконалювати свою професійну майстерність. На той час вже було сформовано українську школу музикознавства, яка спиралась на традиції української народної музичної творчості та дослідницьку діяльність О. Кошиця, Б. Яворського, П. Козицького, М. Грінченка, К. Квітки, З. Береговського, а пізніше – О. Шреєр-Ткаченко, І. Ляшенка, Н. Герасимової-Персидської, Л. Корній, І.А. Котляревського.

Більш ніж 70 років аспірантура плекає своє головне призначення – збереження та розвиток наукових, виконавських, композиторських та педагогічних традицій Київської консерваторії, її головних творчих та мистецьких досягнень.

Здобутки видатних майстрів продовжують не менш знані українські музикознавці та музичні виконавці сучасності: з питань теорії музики: доктор мистецтвознавства академік Н.О.Герасимова-Персидська, доктор мистецтвознавства, професор В.Г.Москаленко, доктор мистецтвознавства, професор І.Б. Пясковський;
З історії музики – доктор мистецтвознавства, професор М.Р. Черкашина-Губаренко, доктор мистецтвознавства, професор О.С.Зінькевич, доктор мистецтвознавства, професор Л.П.Корній;
в галузі музичного виконавства — член-кореспондент Академії мистецтв України, професор В.М. Апатський, доктор мистецтвознавства, професор М.А.Давидов, доктор мистецтвознавства, професор В.Т. Посвалюк.

З теорії та історії культури – доктор мистецтвознавства, професор С.В.Тишко, доктор філософських наук, професор Т.К. Гуменюк, доктор філософських наук, професор Л.Т. Левчук.

Саме в системі аспірантури та асистентури-стажування Національної музичної академії удосконалювалась майстерність найвидатніших виконавців, композиторів, викладачів, вчених, які вклали цінний внесок в світову і вітчизняну музичну культуру; а на сучасному етапі продовжує підвищуватись професіоналізм кращих випускників Київської музичної академії та провідних музичних вузів України.
Аспірантура Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського надає таку можливість у вигляді докторантури, аспірантури, асистентури-стажування.

На сьогодні докторантура, аспірантура та асистентура-стажування є основними формами підготовки музичних науково-педагогічних і наукових кадрів в системі післявузівської професійної освіти, яка надає громадянам України можливість підвищення рівня освіти, наукової і педагогічної кваліфікації.

Серед випускників аспірантури музиканти відомі в Україні та за її межами: В.С. Антонов, А.К. Рощина, М.І. Білоконєв, Ю.Я. Іщенко, К.І. Шамаєва, О.Д. Ліфоренко, В.О. Козлов, Є.Г. Савчук, Б.А. Которович.

У 1995 році при Академії відкрито докторантуру зі спеціальності “музикознавство” (17.00.03). До неї приймають кращих викладачів-науковців музичних вузів України. Головними напрямами докторських досліджень є теорія та історія музики, музична україністика, музична педагогіка, музичне виконавство. Нещодавно в академії відкрито спеціальність “теорія та історія культури”. Сьогодні в докторантурі перебувають фахівці з музичних вузів Донецька, Івано-Франківська, Києва, Львова, Одеси, Сум, Харкова та інших міст України.

Щодо кількості захистів дисертацій на рік аспірантура і докторантура Академії мають найвищий показник серед мистецьких вузів України. Високий педагогічний рівень викладачів НМАУ ім. П.І. Чайковського здобув визнання за кордоном. Чимало музикантів з країн Європи, Азії та Америки мали захист кандидатських й докторських дисертацій з музичних проблем цих регіонів саме в Академії.

У 1986 році в Академії було створено асистентуру-стажування для підготовки викладачів музичних вузів України та виконавців найвищої кваліфікації за спеціальностями: фортепіано, орган, народні інструменти, скрипка, струнні оркестрові інструменти, сольний спів, диригування (оперно-симфонічне і хорове), камерний ансамбль, композиція, концертмейстерство, духові та ударні інструменти. Термін підготовки фахівця – 3 роки (денна та заочна форми навчання). В асистентурі-стажуванні навчається найталановитіша молодь України та інших країн світу (більшість вступників до асистентури-стажування – лауреати українських та міжнародних музичних конкурсів), з ними працюють кращі професори Академії. Саме в асистентурі-стажуванні зосереджено найкращі сили київської виконавської школа. Чимало випускників асистентури-стажування працюють за кордоном.

В Національній музичній академії в різні часи наукову роботу очолили:

З 1942р. по 1943р. Курковський І.В. – доцент, кандидат наук, Вчений секретар з науково-дослідної роботи.
З 1943р. по 1953р. Михайлов К.М. – заслужений діяч мистецтв, професор, заступник директора консерваторії по учбовій та науковій частині.
З 1953р. по 1963р. Павлюченко С.А. – заслужений діяч мистецтв, професор, заступник директора консерваторії по учбовій та науковій частині.
З 1963р. по 1965р. Дашак З.О. – доцент, проректор по учбовій та науковій роботі.
З 1965р. по 1968р. Ляшенко І.Ф. – заслужений діяч мистецтв, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи.
З 1968р. по 1971р. Задерацький В.В. – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи.
З 1971р. по 1973р. Котляревський А.М. – заслужений діяч мистецтв, професор, проректор з наукової роботи.
З 1973р. по 1975р. Задерацький В.В. – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи.
З 1975р.по 1984р. Носирєв Є.Р. – кандидат мистецтвознавства професор, проректор з наукової роботи.
З 1984р. по 1995р. Котляревський І.А. – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи.
З 1995р. по 2007р. Лащенко А.П. – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи.
З 2007р. по теперішній час Посвалюк В.Т. – доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи.