Бібліотека

Історія бібліотеки Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського міцно пов’язана з розвитком музичної культури України, вона розпочала своє життя з відкриттям консерваторії. Під час Великої Вітчизняної війни її надзвичайно багаті фонди загинули.
Нове життя бібліотеки почалося у 1944 році. Її першим директором була Л.Д.Файнштейн (1944-1967), згодом її замінила Р.П.Сабадаш (1967-1975), сьогодні колектив очолює О.І.Довбиш (з 1975р.).
Колектив бібліотеки складається з висококваліфікованих спеціалістів, поміж них заст. директора Т.М.Ковальова, зав. відділом бібліографії А.Б.Хмельова, гол. бібліограф В.П.Яворська, зав. відділом каталогізації М.Л.Ростовцева, завідувач відділом обслуговування Г.Ю.Фалькович, завідувач відділом книгозбереження Н.С.Зіброва, головний бібліотекар Т.М.Білоус.
Фонди бібліотеки поповнюються за рахунок придбання нових надходжень та подарунків приватних колекцій видатних музичних діячів (Г.Верьовки, О.Степанової, В.Топіліна, М.Донець-Тессеєр, В.Радизвон, К.Михайлова, Є.Мірошниченко, П.Макаренка, О.Шреєр-Ткаченко, Ю.Таранченка, І.Ф.Ляшенка, М.В.Дремлюги, О.Коломійця, І.Боровик).
Сьогодні фонди містять понад 440 тис. одиниць збереження. З них 250 тис. нот класичної та сучасної музики. Дбайливо зберігаються унікальні прижиттєві видання багатьох українських авторів, видання з автографами і дарчими надписами, які сьогодні є раритетними, а також дисертації, автореферати, наукові праці викладачів, дипломні та магістерські роботи студентів тощо.
Питання комплектування, організації і використання фондів вирішується на підставі запитів та планів навчального процесу НМАУ. Читацьку аудиторію бібліотеки складають студенти, викладачі та науковці, музикознавці та музиканти України. Для поліпшення обслуговування читачів бібліотека має у своєму розпорядженні сучасну копіювальну та комп’ютерну техніку.
Система обслуговування читачів складається зі спеціалізованих абонементу та читального залу. Окремо функціонує абонемент з читальним залом, фонди якого містять художню літературу, довідники, книги та періодичні видання з культурології, філософії та мистецтвознавства.
Довідковий апарат бібліотеки складається з систематичного і алфавітного каталогів книг і нот, музичної картотеки періодичних видань та збірників, а також цілої низки тематичних картотек. З 1989 року в бібліотеці створюється електронний каталог нот, який сприятиме підвищенню якості та ефективності інформаційного забезпечення навчального та наукового процесів.

Кабінет-архів

Кабінет-архів Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського є центром накопичення та зберігання історичних пам‘яток та документів про творчу діяльність викладачів, студентів та випускників вузу. За кілька десятиліть існування кабінету до нього залучено цінні матеріали з державних архівів та приватних фондів провідних діячів українського музичного мистецтва (К.М.Михайлова, Е.П.Скрипчинської, А.К.Буцького, О.Я.Шреєр-Ткаченко, Є.І.Чавдар, Н.Й.Захарченко та багатьох інших). Матеріали кабінету опрацьовуються студентами при написанні курсових та дипломних робіт, використовуються у наукових дослідженнях аспірантів та викладачів. Фонди кабінету-архіву – це “історична пам’ять” академії, що дає уяву про еволюцію її творчого життя.