Бухгалтерія

Бухгалтерський облік у Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського здійснюється відповідно до Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності, яке затверджене постановою кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 250.
Бухгалтерія академії здійснює контроль за розподілом коштів, їх своєчасною інвентаризацією, режимом економії та господарського розрахунку, інвентаризацією товарно-матеріальних цінностей тощо.

Головний бухгалтер Академії – Шевченко Олена Василівна
Заст. гол. Бухгалтера – Оберемко Ольга Анатоліївна
Бухгалтер І кат. – Бесхатнєва Ірина Веніамінівна
Бухгалтер І кат. – Василенко Наталя Володимирівна
Бухгалтер І кат. – Карпенко Ольга Василівна
Бухгалтер І кат. – Мимрик Світлана Миколаївна
Бухгалтер І кат. – Семенова Лариса Василівна
Бухгалтер І кат. – Челобітчикова Юлія В’ячеславівна
Бухгалтер II кат. – Хоміч Світлана Юріївна
Інженер-програміст  – Мірошник Світлана Миколаївна