Канцелярія

Канцелярія є самостійним структурним підрозділом Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського, діє на основі Статуту навчального закладу і підпорядковується ректору Академії. У своїй роботі канцелярія керується наказами та вказівками ректора академії, Міністерства культури і туризму України, адміністрації, інструкціями з діловодства та Статутом НМАУ ім. П.І. Чайковського.
Діловодство та листування в НМАУ ім. П.І. Чайковського ведеться державною мовою.
Очолює канцелярію досвідчений працівник – ІЛЬЧЕНКО Людмила Сигізмундівна;
діловод – СЕМЕНОВА Маргарита Миколаївна;
інженер-програміст 1 кат. – СОЛОДЕНКО Ольга Павлівна;
інженер зі спец. Роботи – КВЯТКІВСЬКИЙ Віталій Іванович;
завідуюча архівом – ШЕВЧЕНКО Валентина Олексіївна;
Секретар – ДЕНИСЮК Надія Миколаївна
Секретар – ЩУЦЬКА Людмила Миколаївна
Кур’єри – КОЛОСОВИЧ Алла та БУДІШЕВСЬКА Валентина Володимирівна