Редакційно-видавничий відділ

Редакційно-видавничий відділ (надалі Відділ) є структурним підрозділом Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського (далі НМАУ), функціонування якого спрямоване на розробку та реалізацію перспективних планів щодо видання «Часопису НМАУ ім. П. І. Чайковського», наукових збірників, друкування фундаментальних праць та статей з проблем розвитку сучасного мистецтвознавства та культурології тощо.

У своїй діяльності Відділ керується чинним законодавством України, наказами ректора НМАУ, Статутом НМАУ, а також даним Положенням. До складу Відділу входять:
– Редакційний сектор;
– Видавничий сектор;

Основні завдання Відділу:

Практичне здійснення організації та координації роботи щодо видання «Часопису НМАУ ім. П. І. Чайковського», іншої наукової та науково-методичної літератури, зокрема, навчальних посібників, енциклопедичних видань, навчальних робочих програм, методичних рекомендацій та матеріалів для самостійної роботи студентів тощо. Створення позитивного іміджу НМАУ через якісну друковану продукцію (афіші, концертні програми, листівки тощо).