Спеціалізована Вчена рада Д 26.005.01

Спеціальність 17.00.03 «Музичне мистецтво»

Відповідно до пункту 1 Наказу Міністерства освіти і науки України від 5 березня 2019 року № 358 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 5 березня 2019 року» у Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського утворена спеціалізована вчена рада Д 26.005.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» строком до 31 грудня 2020 року у складі:

1. Жаркова Валерія Борисівна – доктор мистецтвознавства, професор, голова ради

2. Черкашина-Губаренко Марина Романівна – доктор мистецтвознавства, професор, заступник голови ради

3. Волосатих Ольга Юріївна – кандидат мистецтвознавства, доцент, учений секретар

4. Берегова Олена Миколаївна – доктор мистецтвознавства, професор

5. Довгалюк Ірина Сергіївна – доктор мистецтвознавства, доцент

6. Драч Ірина Степанівна – доктор мистецтвознавства, професор

7. Зінькевич Олена Сергіївна – доктор мистецтвознавства, професор

8. Качмарчик Володимир Петрович – доктор мистецтвознавства, професор

9. Копиця Маріанна Давидівна – доктор мистецтвознавства, професор

10. Москаленко Віктор Григорович – доктор мистецтвознавства, професор

11. Побережна Галина Іонівна – доктор мистецтвознавства, професор

12. Самойленко Олександра Іванівна – доктор мистецтвознавства, професор

13. Соломонова Ольга Борисівна – доктор мистецтвознавства, професор

14. Терещенко Алла Костянтинівна – доктор мистецтвознавства, професор

15. Тишко Сергій Віталійович – доктор мистецтвознавства, професор

16. Чекан Юрій Іванович – доктор мистецтвознавства, доцент

17. Шамаєва Кіра Іванівна – доктор мистецтвознавства, професор

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТИ