ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТИ

27 червня 2019 р.

Щириця Дмитро Олексійович
«Творчість Едгара Вареза: взаємодія традиційного та креативного»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Онищенко Катерина Миколаївна
«Остинато у музиці ХХ століття: поняття, специфіка, функції»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

19 грудня 2018 р.

Савайтан Ольга Георгіївна
«Фортепіанна творчість Макса Регера в контексті ідей мистецтва австро-німецького пізнього романтизму»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Тугушева Наталія Валеріївна
«Концептосфера Четвертої камерної симфонії Євгена Станковича як результат музично-поетичної взаємодії»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

18 грудня 2018 р.

Іванніков Тимур Павлович
«Європейська гітарна музика ХХ століття: феноменологія творчості»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

29 листопада 2018 р.

Гусарчук Тетяна Володимирівна
«Феномен творчої індивідуальності композитора в інтонаційній драматургії духовних творів (на матеріалі українського музичного мистецтва)»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

28 листопада 2018 р.

Яцковська Анастасія Олександрівна
«Симфонії Ігоря Стравинського: від традиції до „творення жанру“»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Купіна Дарина Дмитрівна
«Європейські жанрові традиції в українській органній музиці
(друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

31 жовтня 2018

Манокіна Ганна Вікторівна
«Проблема циклізації у жанрі камерної кантати (на прикладі творів Єлени Фірсової)»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Скворцова Наталя Миколаївна
«Специфіка жанрової репрезентації плачу у творчості композиторів другої половини XIX – початку XXI століть»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

26 вересня 2018

Снітко Ярослава Олексіївна
«Камерно-інструментальна творчість Бенджаміна Бріттена: жанрово-стильові параметри»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Повзун Людмила Іванівна
«Камерність як жанрово-стильова парадигма інструментально-ансамблевої творчості»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

27 червня 2018

Оганезова-Григоренко Ольга Вадимівна
«Автопоезіс артиста мюзиклу як творчий феномен та предмет музикознавчого дискурсу»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

31 травня 2018

Лі Цін
«Камерно-вокальна творчість Клода Дебюссі:
принципи роботи з поетичним текстом»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Шнур Іванна Володимирівна
«Пісенний шлягер як феномен популярної музики другої половини ХХ – початку ХХІ століть (на матеріалі радянської та пострадянської естради)»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

30 травня 2018

Тимощенко Наталія Олександрівна
«Фагот в українській камерній музиці кінця ХХ – початку ХХІ століття:
виконавські школи та композиторська творчість»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Терентьєв Дмитро Дмитрович
«Мелодик-рок у музиці 80-х років ХХ сторіччя»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

28 березня 2018

Різаєвa Ганна Євгенівна
«Опери Франсіса Пуленка: художній світ та проблема його цілісності»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

27 грудня 2017

Хафізова Ганна Олександрівна
«Стильові особливості перетворення поезії Олександра Пушкіна у вокальних циклах»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Су Юйчен
«Композиційно-драматургічні особливості програмних концертів для соліста з оркестром китайських традиційних інструментів»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

29 листопада 2017

Пеліна Ганна Олександрівна
«Традиційна музична культура Мараморощини в аспекті етнокультурного пограниччя»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Шурдак Марія Ігорівна
«Камерно-інструментальна творчість Дьордя Лігеті: взаємодія техніки композиції та формотворення»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

25 жовтня 2017

Приходько Ольга Василівна
«Хорова музика a cappella другої половини ХХ – початку ХХІ століття: теоретичне осмислення і виконавські підходи»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Менделенко Дарія Валентинівна
«Камерно-інструментальна музика Франсіса Пуленка: особливості часової організації»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

27 вересня 2017

Кричинська Ольга Вікторівна
«Стильові аспекти розвитку європейської фортепіанної сюїти першої третини ХХ століття»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Гомон Тетяна Василівна
«Ранній період творчості Бориса Лятошинського: наукова реконструкція за матеріалами невідомих і маловідомих джерел 1910-х років»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

21 червня 2017

Вороніна Марія Олексіївна
«Особливості трактування євангельських сюжетів у французькій ораторії другої половини ХІХ ст. крізь призму історії жанру (“Дитинство Христа” Г. Берліоза та “Марія Магдалина” Ж. Массне)»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Довгалюк Ірина Сергіївна
«Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

31 травня 2017

Суда Євгенія Леонтіївна
«Західні впливи в музичному мистецтві Японії періоду Мейдзі (1868–1912)»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Когут Тетяна Валеріївна
«Духовні твори Франсіса Пуленка: особливості прочитання сакральних текстів»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

29 березня 2017

Забара Максим Володимирович
«“Лейпцизька традиція” у європейській музичній освіті середини ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі київської піаністичної школи)»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

25 січня 2017

Сіренко Євгенія Ігорівна
«Жанровий простір скрипкової музики Євгена Станковича»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Перепелиця Марина Юріївна
«Театральність у нетеатральних музичних жанрах творчості Кармелли Цепколенко»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

28 грудня 2016

Моцар Олександра Вікторівна
«Ідеї театру абсурду у процесах оновлення музичного театру останньої третини ХХ – початку ХХІ століття»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Колотиленко Микола Едуардович
«Пісенна творчість Ріхарда Штрауса: художній контекст, специфіка перетворення традицій»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

30 листопада 2016

Комлікова Анастасія Вікторівна
«Українська рок-опера: традиції та аспекти розвитку»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Яворський Денис Юрійович
«Етюд в жанровій системі романтичної фортепіанної мініатюри (на прикладі опусів Ф. Шопена, Р. Шумана, Ф. Ліста)»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

26 жовтня 2016

Гуркова Ольга Михайлівна
«Творчість І. Карабиця в контексті жанрово-стильових тенденцій в українській музиці останньої третини ХХ століття»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Молибога Анастасія Вікторівна
«Жанрово-стильові моделі італійської комічної опери у ранній творчості Джоаккіно Россіні»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

28 вересня 2016

Єргієв Іван Дмитрович
«Артистичний універсум музиканта-інструменталіста кінця ХХ – початку ХХІ століття»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

29 червня 2016

Сікорська Наталія Валеріївна
«Клавірна музика Бароко в редакціях другої половини XIX ст.: становлення історично інформованого виконавства»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Посвалюк Костянтин Валерійович
«Творча діяльність Миколи Бердиєва у контексті розвитку виконавства на трубі в Україні (1940–1980-ті роки)»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

25 травня 2016

Ракочі Вадим Олександрович
«Еволюція інструментального соло як відображення розвитку симфонічного оркестру кінця XVIII – початку ХХ століть»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

Гнатів Наталія Володимирівна
«Тематична організація інструментальних творів Пауля Гіндеміта»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво

27 квітня 2016

Молчанова Тетяна Олегівна
«Мистецтво піаніста-концертмейстера: історичний і методологічний дискурс-аналіз»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво