ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТИ 26.00.01

28 квітня 2017

Поплавська Аліна Вячеславівна

ФЕНОМЕН ГОСТИННОСТІ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ:
ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія)

28 березня 2017 

Павліченко Надія Валеріївна

ХУДОЖНІЙ РИНОК КИЄВА (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТЬ): ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія)

31 січня 2017

Корнієнко Владислав Вікторович

ГУМАНІТАРНІ КОМУНІКАТИВНІ СИСТЕМИ ЯК ЧИННИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. УКРАЇНА ТА ФРАНЦІЯ: КРОСКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія)

27 грудня 2016

Роготченко Олексій Олексійович

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ 1940–1960‐х РОКІВ: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Й ХУДОЖНЬО‐СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

29 листопада 2016 року

Рябоконєва Марія Олександрівна

МУЗИЧНИЙ НЕОКЛАСИЦИЗМ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

Захаревич Михайло Васильович

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА У ДИНАМІЦІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 1920 – 2001 РОКІВ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

25 жовтня 2016 року

Степанова Галина Іванівна

ТЕАТРАЛЬНО-ДРАМАТИЧНА АНТРЕПРИЗА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ОДЕСИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТЬ)

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

31 травня 2016 року

Яковлев Олександр Вікторович

СИНЕРГЕТИКА РЕГІОНАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У КУЛЬТУРНОМУ КОНТИНУУМІ УКРАЇНИ КІНЦЯ  ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія)

Василенко Тетяна Олегівна

ДІЯЛЬНІСТЬ ХОРУ НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА В ПЕРІОД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ШКОЛИ (ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ).

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)