ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАХИСТИ 26.00.01

27  лютого 2018 року

Гордієнко Алла Іванівна

ДИТЯЧА БІБЛІОТЕКА ЯК КУЛЬТУРОТВОРЧИЙ ФЕНОМЕН: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія)

 

26 грудня 2017 року

Степанова Олена Анатоліївна

НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР УКРАЇНИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія)

28 листопада 2017 року

Кондратенко Ірина Анатоліївна

ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МИХАЙЛА СЕМЕНОВИЧА ЛИТВИНЕНКА
В КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ХОРОВОЇ КУЛЬТУРИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТЬ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

 

31 жовтня 2017 року

Лисенко Любов Володимирівна

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ЛІНГВОКУЛЬТУРНИХ ЧИННИКІВ НА ФОРМУВАННЯ МЕНТАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ЕТНОСПІЛЬНОТ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія)

30 травня 2017

Рябов Ігор Сергійович

ВИКОНАВСЬКИЙ ТИП ЯК ФЕНОМЕН ФОРТЕПІАННОЇ КУЛЬТУРИ НА МЕЖІ ХХ ТА ХХІ СТОЛІТЬ (на матеріалі Міжнародного конкурсу молодих піаністів пам’яті В. Горовиця)

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

28 квітня 2017

Поплавська Аліна Вячеславівна

ФЕНОМЕН ГОСТИННОСТІ У СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ:
ВІД ВИТОКІВ ДО СУЧАСНОСТІ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія)

28 березня 2017 

Павліченко Надія Валеріївна

ХУДОЖНІЙ РИНОК КИЄВА (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТЬ): ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ТИПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія)

31 січня 2017

Корнієнко Владислав Вікторович

ГУМАНІТАРНІ КОМУНІКАТИВНІ СИСТЕМИ ЯК ЧИННИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. УКРАЇНА ТА ФРАНЦІЯ: КРОСКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія)

27 грудня 2016

Роготченко Олексій Олексійович

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО УКРАЇНИ 1940–1960‐х РОКІВ: ШЛЯХИ РОЗВИТКУ Й ХУДОЖНЬО‐СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

29 листопада 2016 року

Рябоконєва Марія Олександрівна

МУЗИЧНИЙ НЕОКЛАСИЦИЗМ ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОЇ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

Захаревич Михайло Васильович

НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ДРАМАТИЧНИЙ ТЕАТР ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА У ДИНАМІЦІ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 1920 – 2001 РОКІВ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

25 жовтня 2016 року

Степанова Галина Іванівна

ТЕАТРАЛЬНО-ДРАМАТИЧНА АНТРЕПРИЗА В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ ОДЕСИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТЬ)

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)

31 травня 2016 року

Яковлев Олександр Вікторович

СИНЕРГЕТИКА РЕГІОНАЛЬНИХ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ У КУЛЬТУРНОМУ КОНТИНУУМІ УКРАЇНИ КІНЦЯ  ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (культурологія)

Василенко Тетяна Олегівна

ДІЯЛЬНІСТЬ ХОРУ НАЦІОНАЛЬНОГО АКАДЕМІЧНОГО ТЕАТРУ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ УКРАЇНИ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА В ПЕРІОД ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ: ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ ШКОЛИ (ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ).

Спеціальність 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство)