Відділ педагогічної практики

В системі комплексної професійної музичної освіти в Академії важливе місце посідає виконавська, творча, науково-дослідницька та педагогічна практика студентів. Вона допомагає оволодіти професіями відповідно до фаху навчання, формувати необхідні вміння і навички в процесі конкретної роботи в реальних умовах. Відділ навчально-виробничої практики (під керівництвом доц. Н.А.Величко) здійснює загальну організацію та забезпечує міцний взаємозв’язок навчально-виховного процесу Академії з базами практики, виробництвом. Для практичної роботи студентів Академії використовується як власний навчально-виробничий комплекс, так і навчально-виховні заклади, установи, творчі колективи, які мають необхідні умови для проходження практики студентів. В Академії студенти мають можливість удосконалювати свою виконавську майстерність в сольних концертах, у студентському симфонічному, камерному, духовому оркестрах та оркестрі народних інструментів, у студентському хорі, ансамблях різного складу, в оперній студії. Впродовж усього періоду навчання студенти займаються науково-дослідницькою роботою, кращі статті, дослідження друкуються в періодичних виданнях та збірниках Академії.

Студенти беруть участь у роботі наукових конференцій. До керівництва практикою в Академії залучаються досвідчені викладачі кафедр, відомі майстри музичного мистецтва. З 1938 року при відділі практики функціонує благодійна школа-студія десятирічка, яка забезпечує педагогічною практикою студентів фортепіанного, народного, струнно-смичкового, музично-теоретичного та диригентського факультетів. Широку відомість отримали базові колективи практики — дитячий хор “Любисток” (худ. керівник — засл. відм. освіти України, доцент кафедри хорового диригування Величко Н.А., хормейстер Солосич Т.В.) та хор хлопчиків (худ. керівник — викладач кафедри хор диригування Шейко А.О.)