Історія СНТ

sntt_hinchin
Перший керівник СНТ Л. Я. Хінчин

Історія Студентського наукового товариства Київської Державної Консерваторії, а нині Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського веде початок з 1947-1948 навчального року. Перший її етап довжиною майже у півстоліття пов’язаний з діяльністю молодих викладачів і студентів, які сьогодні зайняли визначне місце у культурі й мистецтві нашої країни. Після першого наукового керівника товариства Лії Хінчин за різних років посаду обіймали талановиті викладачі та аспіранти Пилип Козицький, Марфа Крохмаль, Катерина Майбурова, Володимир Гузій, Віктор Москаленко, Віктор Золочевський та ін. Місце голови ради СНТ також сприяло виявленню додаткових граней обдарування студентів Михайла Карафінки, Михайла Бялика, Юлія Малишева, Сергія Колодного, Юрія Полянського і багатьох інших.

 

sntt_sakalo_rozhok
Ректор НМАУ проф. В. І. Рожок відкриває Першу конференцію СНТТ (ліворуч – голова СНТТ доц. О. В. Сакало)

Надзвичайно яскравою і неповторною сторінкою історії СНТ стала діяльність Клубу творчої молоді. Його наукові керівники Надія Горюхіна та Леніна Єфремова залучили до участі у роботі клубу студентів композиторів Віталія Годзяцького, Леоніда Грабовського, Володимира Губу, Віталія Пацеру, Валентина Сільвестрова, музикознавця Галину Мокреєву та диригента Ігоря Блажкова та ін.

Саме участь у роботі товариства сприяла розквіту наукового обдарування В. Козлова, М. Копиці, І. Пясковського, О. Сокола, С. Шипа, Ю. Ясіновського.

Плідна робота студентського товариства продовжувалася ще й на рубежі 1980-х – 1990-х років. На жаль, складність політико-економічних умов, які склалися у перше десятиліття перетворення України з республіки СРСР на самостійну державу, привела до припинення розвитку багатьох форм культурно-мистецького життя. До їх кола потрапило і студентське товариство.

sntt_laschenko
Проректор з наукової роботи А. П. Лащенко

Другий етап історії Студентського науково-творчого товариства нараховує десять років. Після тривалої перерви за ініціативи ректора НМАУ, народного артиста України, доктора мистецтвознавства, професора, член-кореспондента НАМ України В. І. Рожка у жовтні 2004 року робота студентського товариства була відновлена. Мета, заради якої створювалося товариство, була визначена керівником ВУЗу як виховання з талановитих і творчо ініціативних студентів високопрофесійних фахівців-науковців та перспективних викладачів НМАУ. Фундатори СНТТ – проректор з наукової роботи доктор мистецтвознавства, професор А. П. Лащенко, голова СНТТ канд. мист., доцент О. В. Сакало і викладачі О. В. Ринденко, А. А. Дубій, С. Г. Гоменюк, Г. М. Гадецька, К. М. Бєрдєннікова, В. В. Слупський, О. В. Торба, які склали Раду молодих науковців, бачили завдання нової організації у систематизації студентської наукової праці, створенні умов для розкриття наукового потенціалу не тільки студентів історико-теоретичного, а й виконавських факультетів, стимулюванні та реалізації студентських дослідницьких і творчих ініціатив, а також розширенні інформаційного поля майбутніх науковців. Враховуючи за необхідний фактор самоорганізацію студентів, для виявлення та практичного здійснення їх науково-творчих зацікавлень була створена студентська ініціативна група на чолі з О. Войтенко (студентом композиторського факультету, заступником голови СНТТ).

Буклет творчої майстерні, організованої за участю секції фортепіанного факультету СНТТ
Буклет творчої майстерні, організованої за участю секції фортепіанного факультету СНТТ

До комплексу науково-творчих заходів, що мали перетворитися на інструмент втілення поставлених завдань у життя і засіб вдосконалення профільної освіти, увійшла організація на виконавських факультетах наукових секцій під орудою членів Ради молодих науковців. Вони виявили та об’єднали талановитих творчо-ініціативних студентів, які прагнули залучення до наукових розвідок. Підсумковою формою роботи секцій стали щорічні факультетські конференції з питань загальної історії та теорії музики, історії, теорії та методики виконавства. Особлива інтенсивність роботи, нестандартність напрямків розвідок та креативність форм їх реалізації завжди відзначає секцію фортепіанного факультету, якою керує О. В. Ринденко у тісній співпраці з завідуючою кафедрою Т. О. Рощиною. Систематично і цілеспрямовано працює секція струнно-смичкових інструментів, діяльністю якої опікується В. Г. Сумарокова. Цікаві актуальні для сучасного музикознавства теми обирають для студентських досліджень керівники секцій народних (А. А. Дубій) і духових (В. В. Слупський) інструментів.

Буклет першої конференції відродженого СНТТ
Буклет першої конференції відродженого СНТТ

На головний активно діючий орган виховання і розвитку наукового мислення і професійного спілкування студентів перетворилися Всеукраїнські молодіжні науково-практичні конференції. Починаючи з квітня 2005 року їх було проведено 10, а до участі у них залучилося понад 550 студентів, магістрантів, аспірантів, здобувачів НМАУ та музичних вузів Харкова, Одеси, Львова, Донецька, Рівного та ін. Укріплення конференції аспірантами і здобувачами значно підвищило рівень студентських наукових розвідок і доповідей. Постійна зацікавлена участь у роботі конференцій провідних фахівців кафедр академічного музикознавства Т. О. Бондаренко, В. Б. Жаркової, О. О. Корчової, О. Б. Соломонової, Т. К. Волошиної І. Г. Тукової, Н. Ю. Іщенко, М. Д. Копиці, їх об’єктивність, доброзичлива і водночас вимоглива увага до студентських доповідей допомагають вихованню в молодих дослідників прагнення до самовдосконалення і сприяють підвищенню рівню їх фахового професіоналізму. Конференція як орган формування професійних музикознавців допомогла цілому ряду учнів Академії перерости у фахівців-науковців. Саме з участі у роботі факультетських наукових секцій та Всеукраїнських молодіжних науково-практичних конференцій, які щорічно проводить СНТТ, розпочинався шлях ряду молодих перспективних викладачів НМАУ, таких як Ю. Білоусова, В. Бондарчук, К. Войцицька, О. Волосатих, О. Жукова, А. Ляхович, Д. Полячок, В. Рацюк, А. Романова, Д. Яворський, Б. Янюк та ін.

sntt_vyshynskyy
Аспірант В. Вишинський задає питання доповідачу
sntt_posvaluk_beregova
Проректори з наукової та творчої роботи В. Т. Посвалюк та О. М. Берегова відкривають виставку картин композиторів-студентів НМАУ

Щорічне проведення конференції дозволяє здійснювати моніторинг і наукових зацікавлень студентів та аспірантів, і динаміки складу молодих дослідників. Постійна співпраця з завідуючими кафедр історико-теоретичного факультету М. Р. Черкашиною-Губаренко, Н. О. Герасимовою-Персидською, О. С. Зинькевич, С. В. Тишко, І. Б. Пясковьским, а нині І. М. Коханик, деканом факультету Г. О. Гаврилець та викладачами кафедр забезпечують наявність незмінного високопрофесійного ядра учасників конференційних програм, яке складають студенти-музикознавці. Водночас, перетворення роботи секцій, факультетських та Всеукраїнських конференцій на комплексну систему стимулювання дослідницьких ініціатив сприяло зростанню кількості залучених до участі у наукових заходах студентів-виконавців. З 2007 року, коли науковий підрозділ академії очолив заслужений артист України, професор, доктор мистецтвознавства В. Т. Посвалюк, у роботі Всеукраїнських конференцій помітно підвищились участь і професійний рівень наукових розвідок студентів і магістрантів очолюваної ним кафедри мідних духових і ударних інструментів. Під орудою С. Г. Гоменюк активізувалася наукова ініціативність студентів і магістрантів кафедри хорового диригування. Надзвичайною активністю, глибиною та оригінальністю розкриття проблем сучасної культури відзначаються акції студентів кафедри історії та теорії культури, якою опікується Г. М. Гадецька.

Те, що потенційні талановиті дослідники залучаються до конференційної форми апробації наукових ідей та розвідок з початку навчання у академії, стимулює їх до постійної участі у конференціях, які проходять у музичних вузах України, Росії, Білорусії.

Наочним покажчиком фахового рівня студентів вузу є Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, який проводила Музична академія ім. С. С. Прокоф’єва (м. Донецьк). Участь у сімох конкурсах принесла студентам НМАУ 5 перших місць, 6 – других, 4 – третіх, 6 лауреатських та 10 дипломів. Не дивує, що призові місця отримали найактивніші члени студентського товариства Васіна Н., Васіна Т., Путятицька Л., Проскурня Г., Богданова І., Гуркова О., Шамайко К., Лагунов П., Долгіх Д., Павленко А. та ін., більшість з яких вже продовжує своє наукове вдосконалення навчаючись у аспірантурі. Участь у XXIII Міжнародному конкурсі наукових робіт студентів в галузі музичного мистецтва (РАМ ім. Гнесіних, Москва) також завершилася присудженням 2 місця дослідженню Н. Кизі. На жаль, військові події на території Донецька завадили проведенню третього вирішального туру конкурсу у 2014 році, тому з його учасників 6 отримали звання Лауреатів і 6 – звання Дипломантів.

sntt_naukovyy_visnyk
Третя збірка статей серії «Наукова думка молодих»

Статті студентів НМАУ прикрашають сторінки багатьох фахових видань України. Для підвищення майстерності у написанні наукових праць як періодичне видання у межах Наукового вісника НМАУ, була основана серія «Наукова думка молодих», де на підставі конкурсного відбору друкуються кращі студентські статті.

Важливою формою реалізації науково-творчих ініціатив студентів і розширення їх інформаційного обрію є «Музичний практикум» СНТТ. Він працює за трьома провідними напрямками. Перший – зорієнтований на знайомство з надбанням видатних вітчизняних музикантів сучасності. Демонстрація кінофільмів, присвячених знаковим діячам сучасної української музичної культури, організація творчих зустрічей з композиторами різних поколінь допомагає студентам більш повно відчути багатство і різноманітність сучасних мистецьких тенденцій. Серед акцій цього напрямку можна відзначити перегляд і обговорення документальних фільмів, присвячених В. Сільвестрову, Л. Венедиктову, п’ятиденний проект Є. Громова «Київський аванґард 1960–х років: школа Бориса Лятошинського. Українська фортепіанна музика», «Зустріч з майстром» (до 70-річчя В. О. Годзяцького) тощо.

sntt_vidkryttya_aktsii
Відкриття акції «На перехресті музики та живопису» за участю композиторів авторів картин

Другий напрямок роботи «Музичного практикуму» складають акції, що спрямовані на знайомство з творчістю студентів-композиторів НМАУ та її теоретичне осмислення. Його кульмінацією стала дводенна акція «На перехресті музики та живопису». Вона включала виставку картин композиторів-студентів академії О. Ретинського, М. Шалигіна, В. Шипуліної, Н. Бабенко, концерт з їх творів, та круглий стіл, де доробок більш широкого кола студентів-композиторів обговорювали їх товариши по навчанню музикознавці. Автором проекту став Д. Полячок, організаційний дар, творча ініціативність і висока відповідальність якого дозволили йому вже студентом ІІ курсу обійняти посаду заступника голови СНТТ і працювати на ній сім років (включаючи роки навчання у аспірантурі).

Нарешті, третій напрямок скерований на розширення поінформованості студентської молоді про різні аспекти світової музичної культури. Формат його акцій відрізняється значною різноплановістю. Це і творчі зустрічі з елементами майстер-класу з визнаними музикантами і театральними діячами сучасності, такими як професор етномузикології, виконавицею на японській бамбуковій флейті сякухаті Кіку Дей (Японія/Данія), диригентом Residenz Orchester Berlin Йоном Бара Йохансеном, учасниками ансамблю старовинної перської музики Садегом Черагі (ней), Бенхамом Арджоманді (уд), Муджатабатою Рузбе (тар, дотар) (Іран), акторами театру комедії del arte Марком Жаке і Жилем Совестром (Франція) тощо. Це і мистецтвознавські акції, що поєднують дослідницькі розвідки студентів з музичними, пластичними, або театралізованими ілюстраціями, такими як: Baroque Music Art, де доповідь студентки кафедри історії зарубіжної музики О. Виставкіної про специфіку італійської барокової сонати доповнювалася виконанням Лауреата міжнародного конкурсу А. Семікозова (мандоліна) і Н. Сікорської (клавесин); «Ритм сарабанди у танцях бароко», де представниця кафедри старовинної музики Ю. Ваш супроводжувала власну розповідь показом хореографічних елементів унікального танцю; «Проблеми інтерпретації хорової музики ХХ століття», де розвідка студентки кафедри хорового диригування О. Приходько ілюструвалася «Курпьовськими піснями» К. Шимановського у виконанні створеного нею колективу; «Комедія del arte: перше наближення», де студенти кафедри оперної підготовки і музичної режисури А. Литвинов і Т. Ячмєнєв репрезентували малознаний жанр як театралізовану доповідь, подану у імпровізаційній стилістиці del arte (ними була також організована «Арт-дискусія з питань менеджменту академічного мистецтва»); проведена презентація молодіжного хору “SENTIRE” під керівництвом студента ІІ курсу, Д. Савона з «Літургією Іоанна Златоуста» К. Шведова.

Іранський студент Агай Кухі Амін доповідає про теорію інтервалу у Середньосхідній музиці на конференції СНТТ
Іранський студент Агай Кухі Амін доповідає про теорію інтервалу у Середньосхідній музиці на конференції СНТТ
Виконавиця на японській бамбуковій флейті Кіку Дей
Виконавиця на японській бамбуковій флейті Кіку Дей
Афіша музичного практикуму, присвяченого бароковому виконавству
Афіша музичного практикуму, присвяченого бароковому виконавству
Голова СНТТ доц. О. В. Сакало на відкритті VI студентської науково-творчої конференції
Голова СНТТ доц. О. В. Сакало на відкритті VI студентської науково-творчої конференції

Десять років плідної праці перетворили Студентське науково-творче товариство на важливу ланку наукового підрозділу академії. Під незмінною орудою голови товариства О. В. Сакало його системна, планомірна робота дозволяє з першого курсу виявляти і залучати до участі у різноманітних акціях студентів, які наділені науково-дослідницьким даром, а також надає можливостей реалізовувати студентські науково-творчі фахові ініціативи, які розширюють межі навчальної програми. Десять років плідної праці перетворили Студентське науково-творче товариство на важливу ланку наукового підрозділу академії. Під незмінною орудою голови товариства О. В. Сакало його системна, планомірна робота дозволяє з першого курсу виявляти і залучати до участі у різноманітних акціях студентів, які наділені науково-дослідницьким даром, а також надає можливостей реалізовувати студентські науково-творчі фахові ініціативи, які розширюють межі навчальної програми.