Вступна кампанія 2018

НАКАЗИ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

Набір у 2018 році за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр» на очну форму навчання

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 2018 НМАУ

ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ ПРИЙОМУ 2018 НМАУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ 2018 НМАУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АПЕЛЯЦІЙНУ КОМІСІЮ

Наказ про плату за навчання

Критерії оцінювання знань у 2018 році

Програми творчих випробувань  у 2018 році

Державний контракт на підготовку фахівців

Обсяги державного замовлення у НМАУ ім. П.І. Чайковського на підготовку бакалаврів 2018 року

Обсяги державного замовлення у НМАУ ім. П.І. Чайковського на підготовку магістрів 2018 року

Про внесення змін до Положення про порядок призначення і виплати стипендій у НМАУ ім. П.І. Чайковського

Информация для иностранных абитуриентов

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

ЛІЦЕНЗІЇ

СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

АКТ УЗГОДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Про розширення провадження освітньої діяльності

ПРОТОКОЛИ