Головна » Еразмус+ » Про Еразмус+

Про Еразмус+

Реалізуючи стратегії Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, стратегію розвитку Українського державного центру міжнародної освіти в Україні у 2019 році Національна музична академія України імені П.І.Чайковського долучилася до Програми ЄС Еразмус+, формуючи основні вісі культурної дипломатії в системі вищої мистецької освіти України.

Програма відкриває широкі можливості для співпраці НМАУ з провідними музичними інституціями Європи та передбачає академічні обміни студентами і викладачами, проведення циклів майстер-класів і лекцій видатних митців, можливість навчання здобувачів у іноземних ЗВО-партнерах, реалізацію спільних творчих і наукових проектів.

Партнерами Академії за програмою «Еразмус+» є:

1. Вища консерваторія міста Віго (Іспанія)
2. Університет Аристотеля в Салоніках (Греція)
3. Консерваторія імені Ніно Рота в Монополі (Італія)
4. Консерваторія імені Джузеппе Тартіні в Трієсті (Італія)
5. Фрайбурзький Університет музики (Німеччина)

За три роки реалізації Еразмус+ 24 студенти взяли участь в програмі академічної мобільності, навчаючись у ЗВО-партнерах в Італії та Іспанії. Впровадження Програми Еразмус+ в Академії втілюється у нових форматах і проектах, які є унікальними для сфери вищої музичної освіти України. Серед таких є проект з Фрайбурзьким Університетом музики (Німеччина), що розпочалася в 2020-2021 академічному році і передбачає трирічну співпрацю між кафедрами композиції в сфері електронної музики та композиції, академічні обміни, створення нового репертуару та виконання його провідними ансамблями сучасної музики України та Німеччини.

У програмах мобільності активно беруть участь студенти зі всіх факультетів Академії, зокрема оркестрового, вокального, факультету народних інструментів та історико-теоретичного факультету. Мобільність здійснюється у рамках першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

У рамках співпраці за Програмою Еразмус+ активно впроваджується мобільність викладачів і адміністративного персоналу. За час реалізації Програми відбулося одинадцять обмінів професорсько-викладацького складу та адміністративних працівників між Академією і ЗВО-партнерами.

Мобільність викладачів за програмою Еразмус+ здійснюється в Академії переважно в рамках великих міжнародних культурних і освітніх проектів (серед яких міжнародні фестивалі, конкурси, науково-практичні конференції тощо) та передбачає проведення циклів майстер-класів і лекцій, участь у концертах, здійснення презентацій. Такий формат інтегрує мобільність викладачів у просвітницьку і культурну діяльність Академії, будучи дієвим механізмом розбудови потенціалу студентів.

Програму ЄС «Еразмус+» запроваджено в Академії завдяки підтримці Національного Еразмус Офісу в Україні, і подальша імплементація програми здійснюється в постійній співпраці з провідними фахівцями Офісу.

https://erasmusplus.org.ua/

Еразмус+ – це програма ЄС в сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту на період 2021-2027.

ХТО ЗАПРОВАДЖУЄ ПРОГРАМУ ЕРАЗМУС+?

За проведення Програми Еразмус+ відповідає Європейська Комісія та її Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА).

За реалізацію Програми Еразмус+ на національному рівні відповідають Національні агентства в кожній країні. Національний Еразмус+ Офіс в Україні (НЕО в Україні) є контактним центром для всіх зацікавлених потенційних учасників, бенефіціарів і стейкхолдерів щодо заходів ЕАСЕА та Європейської Комісії в сфері (вищої) освіти.

Посилання на сайт НЕО в Україні:

https://erasmusplus.org.ua/

Одним з основних напрямів програми Еразмус+ є КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМ – KA1: ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ.
Цей Ключовий напрям підтримує:

• короткострокові програми обміну: на навчання (3-12 міс.) та на стажування-практику (2-12 міс.) для українських (молодших) бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів;
• короткострокові стажування/викладання/ підвищення кваліфікації (на період від 5 днів до 2 міс) для викладачів та адміністративного персоналу закладів вищої освіти.

Мобільність, яка підтримується цим ключовим напрямом діяльності, має надати наступні переваги для студентів, стажерів, молодих людей:

• покращення якості навчання;
• збільшення можливостей для працевлаштування та перспектив карʼєрного росту;
• підвищення самооцінки та самовдосконалення;
• покращення знання іноземної мови;
• покращення міжкультурної обізнаності;
• покращення обізнаності щодо проекту з Європою та цінностей ЄС.