ЧЕКАН Юрій Іванович

Юрій Іванович Чекан – доктор мистецтвознавства, доцент, в.о. професора кафедри, член Спеціалізованої Вченої Ради НМАУ.

Закінчив історико-теоретичний факультет Київської консерваторії (1984), аспірантуру (1992) і докторантуру (2005) НМАУ (науковий керівник – О.С.Зінькевич) та Інститут міжнародних відносин Національного університету ім.Т.Г.Шевченка (2001, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр міжнародного права).

Працює в НМАУ з 1989 року (за сумісництвом), з 1994 – доцент, з 2000 р. – на основному місці роботи; з 2018 – в.о.професора кафедри (до того – викладач Ужгородського музичного училища; доцент, завідувач кафедри теорії та історії музики Ніжинського державного педагогічного університету ім. М.Гоголя).

Викладає курси «Музична критика», «Методологія історичного музикознавства», «Інфраструктура музичного життя», «Основи менеджменту у сфері культури та мистецтв», керує курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами, кандидатськими та докторськими дисертаціями.

В центрі наукових інтересів Ю.І.Чекана сучасна українська музика, питання теорії музичної критики, інфраструктури музичного життя та менеджменту у сфері академічної музики, методологічні проблеми історичного музикознавства. Кандидатська дисертація (1992) була присвячена розробці історико-функціонального методу аналізу музичних творів, у докторській дисертації (2010) обгрунтована теорія інтонаційного образу світу як категорії історичного музикознавства.

Серед основних наукових публікацій Ю.І.Чекана – монографії „Інтонаційний образ світу” (К., 2009), «Національний симфронічний: 100 років служіння Музиці» (К., 2018), дослідження культури ромів України „Romano drom. Подорож країною ромів” (К., 2003, у співавторстві); близько 60 наукових статей у виданнях України, Азербайджану, Німеччини, Канади, Румунії, Польщі, Росії; виступи на наукових конференціях та симпозіумах в Україні та за кордоном (Польща, Румунія, Угорщина, Італія, Молдова, Росія).

Ю.Чекан є автором підручника з музичної критики („Музична критика: теорія та методика”, Чернівці, 2007, у співавторстві з О.С.Зінькевич). Практична критична діяльність Ю.І.Чекана – це більше 500 критичних статей у газетах та журналах України. Впродовж кількох років Ю.Чекан був керівником прес-центрів Міжнародного Форуму музики молодих (1993-1995), хорового фестивалю „Золотоверхий Київ” (2002-2004), брав участь у роботі прес-груп фестивалів „Київ музік фест” (1993-1996), „Прем’єри сезону” (1993-1996), очолював інформаційно-аналітичний відділ Фонду сприяння розвитку мистецтв (2001-2003). Його широка обізнаність в соціокультурних процесах країни зумовила залучення його до роботи в якості експерта Всеукраїнського рейтингу „Книжка року” (2000-2020) та книжкового конкурсу журналу „Кореспондент” (2008-2011), Українського культурного фонду (2018-2021).

Тісно співпрацюючи з творчими колективами України, Ю.І.Чекан є автором буклетів до компакт-дисків (зокрема, CD хору „Київ”: „Євген Станкович. Хорові твори” – К., 2004; „Валентин Сильвестров. Хорові твори” – К., 2007, 2009; „Кирило Стеценко. Українська Літургія. Вінчання” – Торонто, 2009; „Алилуя” – Торонто, 2010; „Українська монодія” – Торонто, 2011; «Степан Дехтярев. Духовні концерти» – Торонто, 2019; CD капели „Думка”: „Сергій Рахманінов. Літургія Іоанна Златоуста” – К., 2004; CD хору „Видубичі” – „Многая Літа” – Торонто, 2011).

Протягом багатьох років Ю.І.Чекан був головним редактором видавництва та тижневика «Час», а упродовж п’яти років існування культурно-аналітичного журналу „Art Line” (1996-2000) – головним редактором цього провідного мистецького видання України.

Дисертації, захищені під керівництвом Ю.І.Чекана, пов’язані з сучасним музичним процесом в Україні: кандидатські – „Художній простір музичного твору: генеза та функціонування” (О.Чекан); „Українські сонати для скрипки та фортепіано 70-90-х рр. ХХ ст. (виконавські проблеми осмислення фактурно-жанрової організації тематизму)” (Т.Омельченко); „Літургія в українській музиці кінця ХХ–початку ХХІ століть: до проблеми співвідношення обряду і жанру” (О.Тищенко) «Музична поетика жанру рок-балади» (І. Вавшко); докторська – «Універсальна творча особистість в українській музичній культурі» (О.Команда).

У класі Ю.І.Чекана захищено більше 20 дипломних та магістерських робіт, у яких розробляються питання історії музики, аналізу виконавських інтерпретацій, зв’язків музики та літератури, проблеми музичного менеджменту та неакадемічних інтонаційних практик, наприклад: „С.П.Дягілев – музичний менеджер. До питання про комплекс професійних якостей” (Ю.Барановська), „Музика готів: генеза, виражальні засоби, смислова організація” (Ю.Кочурська), „Музика у рекламному ролику: до питання вивчення звукового побуту сучасної України” (О.Боровик), „Виконавські інтерпретації концерту М.Березовського „Не отвержи мене во время старости” (А.Сердюк-Яценко), «Лексикон гранжу» (Д.Долгіх-Черниш), «Музика відеоігор» (Я.Долгіх) та ін.

Ю.Чекан – член Національної спілки композиторів України (голова Ревізійної комісії НСКУ), Відмінник освіти України (1998), Лауреат премії ім. М.В.Лисенка (2013).

Профілі у електронних базах даних:

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1501-1592.

Науковці України // http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0004990

Google Scholar // https://scholar.google.com.ua/citations?user=PModzygAAAAJ&hl=uk