АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024
Головна » Дипломатія » Студентам

Студентам

ERASMUS+

Академія є учасником програми Erasmus+. Це надає можливість студентам Академії отримати досвід навчання за кордоном, розширити свій світогляд та коло знайомств.

Навчання здійснюється студентом у партнерському закладі вищої освіті з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та/або відповідних компетентностей, а також результатів навчання, що будуть визнані в Академії.

Актуальна інформація та останні новини стосовно проектів можна знайти на Instagram сторінці Відділу міжнародних зв’язків.

Якщо у Вас є бажання взяти участь в програмі Erasmus+, Ви можете заповнити Google Форму. Після заповнення форми, ми збережемо Ваш запит та зв’яжемося, коли буде оголошено конкурс за Вашою спеціалізацією.

Із повним списком партнерських інституцій та асоціацій можна ознайомитися на відповідній сторінці.

З правовими особливостями щодо реалізації програми Erasmus+ можна ознайомитися в «Положенні про порядок реалізації права на міжнародну академічну мобільність студентів Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського за програмою Еразмус+» та «Порядку реалізації права на академічну мобільність здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського (під час дії правового режиму воєнного стану на території України)».

Відбір учасників програм, перелік вимог, документів та умов мобільності визначаються окремо відповідно до укладених домовленостей та інших нормативно-правових актів.

Щоб взяти участь студенти денної форми навчання, що успішно закінчили перший рік навчання на освітньому ступені «Бакалавр», мають також відповідати певним критеріям, а саме:
• мати середній бал успішності – не нижче 90, а також не мати академічних заборгованостей впродовж останнього навчального року
• брати участь у національних та міжнародних конкурсах, культурних проектах, майстер-класах тощо
• мати достатній рівень володіння іноземною мовою (визначається згідно з вимогами закладу, що приймає)

Для оформлення і подачі конкурсної заявки здобувачу необхідно до визначеного терміну подати наступні документи:
• резюме;
• копію першої сторінки закордонного паспорту;
• для бакалаврів – виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету, завірену в деканаті;
• для магістрів – виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету, завірену в деканаті та скановану копію диплому бакалавра з додатком до диплому;
• сертифікат про підтвердження знання іноземної мови;
• мотиваційний лист (з обґрунтуванням доцільності участі в програмі мобільності);
• рекомендаційний лист від викладача за основною спеціальністю;
• відео-записи творів (згідно вимог закладу, що приймає).

Подати документи та сформувати конкурсну заявку можна через Google Форму.

ФІНАНСОВІ УМОВИ

На період участі в програмі за здобувачем зберігається місце навчання в Академії.

По завершенню програми «Erasmus+», за умов виконання Договору про академічну мобільність студентом, академічна стипендія призначатиметься на загальних підставах.

Під час проходження програми «Erasmus+» студент-учасник отримуватиме стипендію від приймаючого закладу. Стипендії регулюються відповідною Угодою між Академією та ЗВО-партнером.

Студент повинен регулярно надсилати до відділу міжнародних зв’язків Академії звіт про участь у концертах, майстер-класах, конференція тощо.

Після завершення програми навчання, студент-учасник отримує від партнерського закладу вищої освіти академічну довідку (Transcript of Records), поточний запис освітніх досягнень студента. На підставі якої здійснюється перезарахування оцінок та кредитів ЄКТС.

Також, по завершенню академічної програми студент-учасник має здати загальний звіт. Звіт включає у себе повний опис лекцій, майстер-класів, навчальний та практичний досвід, що стали невід’ємною частиною мобільності студента.

В деяких країнах існує своя система оцінювання. З особливостями перезарахування можна ознайомитися нижче:
1. Італійська Республіка
2. Королівство Іспанія
3. Федеративна Республіка Німеччина
4. Естонська Республіка