Головна » Наука » Центр музичної україністики

Центр музичної україністики

СКОРИК Мирослав Михайлович

Директор Центру україністики

Герой України, академік АМ України, лауреат Національної премії України імені Т.Г. Шевченка, професор

МІЖКАФЕДРАЛЬНИЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР МУЗИЧНОЇ УКРАЇНІСТИКИ

Згідно Постанови ради НМАУ в грудні 1995 року було утворено міжкафедральний координаційний центр з проблем розвитку української музичної культури, педагогіки та виховання (скорочено — Центр музичної україністики).

Його очолив І.Ф.Ляшенко — проректор, зав. кафедрою історії української музики Академії (він же — Академік-секретар відділення мистецтвознавства Академії мистецтв України). Від 1999 року роботу центру координує композитор, член-кореспондент Академії мистецтв України, лауреат Державної премії ім. Т.Г. Шевченка, зав. кафедрою історії української музики, професор М.М. Скорик.

Центр провадить курс на розробку, узагальнення та координацію стратегічних напрямків і програм музичної культури України. Його робота зорієнтована на духовно-моральне збагачення українського суспільства в галузі музичного мистецтва. Провідник стратегічної лінії Національної музичної академії України, ім. П.І.Чайковського, Центр, з одного боку, спрямовує свою діяльність на впровадження новітніх методологічних засад в професіональну музичну освіту, а, з іншого — координує науково-творчі зусилля фахівців, консолідує інтелектуальний потенціал як професорсько-викладацького складу НМАУ так і викладачів та науковців з інших навчальних закладів в Україні та за її межами, видатних діячів світової культури, представників української діаспори тощо.