АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

Докторантура

Докторантура визначає підготовку здобувачів вищої освіти на четвертому науковому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора наук за спеціальностями:

025 «Музичне мистецтво», галузь знань 02 «Культура і мистецтво»;

034 «Культурологія», галузь знань 03 «Гуманітарні науки».

Нормативні документи