Головна » Наука » Науково-аналітична рада

Науково-аналітична рада

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-АНАЛІТИЧНУ РАДУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ
ім. П.І.ЧАЙКОВСЬКОГО

Загальні положення

  • Науково-аналітична рада Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського (далі – Рада, Академія) є дорадчо-консультативним громадським органом, який утворено з метою сприяння реалізації державної політики в галузі мистецької освіти і науки.
  • Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, а також цим Положенням.
  • Положення про Раду та її персональний склад затверджуються наказом ректора Академії за погодженням із Вченою радою Академії.