АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024
Головна » Наука » Науково-аналітична рада

Науково-аналітична рада

ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-АНАЛІТИЧНУ РАДУ
НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ
ім. П.І.ЧАЙКОВСЬКОГО

Загальні положення

 • Науково-аналітична рада Національної музичної академії України ім. П.І.Чайковського (далі – Рада, Академія) є дорадчо-консультативним громадським органом, який утворено з метою сприяння реалізації державної політики в галузі мистецької освіти і науки.
 • Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, а також цим Положенням.
 • Положення про Раду та її персональний склад затверджуються наказом ректора Академії.
 • Склад науково-аналітичної ради

  Національної музичної академії України

  імені П.І.Чайковського

  СКОРИК А. Я. голова ради, проректор з наукової роботи, доктор мистецтвознавства, професор,

  КРИВОШЕЯ Т. О. заступник голови, завідувач кафедри теорії та історії культури, доктор культурології, в. о. професора

  АНТІПІНА І. О. секретар ради, начальник науково-інформаційного відділу

  Члени Науково-аналітично ради:

  АНДРУЩЕНКО Т. В. вчений секретар, доктор політичних наук, професор
  АНДРУЩЕНКО Т. І. завідувач кафедри суспільних наук, доктор філософських наук, професор
  АНТОНЮК В. Г. доктор культурології, професор
  БЕЗБОРОДЬКО О. А. завідувач кафедри спеціального фортепіано№1, кандидат мистецтвознавства, доцент
  БАБУШКА Л. Д. доктор культурології, доцент
  БОНДАРЧУК В. О. проректор з навчальної роботи, доктор мистецтвознавства, професор
  БРОВКО М.М. доктор філософських наук, професор
  ГУСАРЧУК Т. В. доктор мистецтвознавства, в. о. професора
  ЖАРКОВА В. Б. завідувач кафедри історії світової музики, доктор мистецтвознавства, професор
  ІВАННІКОВ Т. П. завідувач кафедри теорії та історії музичного виконавства, доктор мистецтвознавства, доцент
  КОПИЦЯ М. Д. завідувач кафедри історії української музики та музичної фольклористики, доктор мистецтвознавства, професор
  КОХАНИК І. М. завідувач кафедри теорії музики, кандидат мистецтвознавства, доцент
  МИМРИК М. Р. проректор з виховної, творчої роботи та міжнародних зв’язків, кандидат мистецтвознавства, професор
  МОСКАЛЕНКО В. Г. доктор мистецтвознавства, професор
  ПУТЯТИЦЬКА О. В. завідувач відділу аспірантури, кандидат мистецтвознавства, в.о. професора
  РЕДЯ В. Я. доктор мистецтвознавства, професор
  РОЩИНА Т. О. кандидат мистецтвознавства, професор
  САПІГА О. В. начальник навчально-методичного відділу
  ТИМОШЕНКО М. О. ректор Національної музичної академії України імені Петра Чайковського, доктор філософії, професор, Заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, академік УТА, академік УАН
  ТИШКО С. В. доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, професор
  ЧЕРКАШИНА-ГУБАРЕНКО М. Р. доктор мистецтвознавства, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, професор
  ШАДРІНА –ЛИЧАК О.В. завідувач кафедри старовинної музики, кандидат мистецтвознавства, в.о. доцента

  Нормативні документи