АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024
Головна » Дипломатія

Дипломатія

ПРО МІЖНАРОДНИЙ ВІДДІЛ

Міжнародний відділ НМАУ ім. П.І. Чайковського координує налагодження шляхів успішного та продуктивного міжнародного обміну знаннями та досвідом, укладення партнерських стосунків та організацію проєктів. Для студентів та професорсько-викладацького складу Академії команда відділу також координує академічну мобільність.
Новини про події, нові проєкти та програми можна знайти на Інстаграм-сторінці Відділу міжнародних зв’язків.

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТІ ПАРТНЕРСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ

Мережа міжнародного партнерства Академії налічує чимало учасників і активно продовжує своє зростання. Академічна мобільність здійснюється згідно з «Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність» (постанова КМУ від 12 серпня 2015 р. № 579) та окремо укладеними угодами із ЗВО-партнерами.

КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ

Навчання здійснюється студентом у ЗВО-партнері з метою здобуття кредитів Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та/або відповідних компетентностей, результатів навчання (без здобуття кредитів ЄКТНС), що будуть визнані в Академії.
Відбір учасників програм, перелік вимог, документів та умов мобільності визначаються окремо відповідно до укладених домовленостей та інших нормативно-правових актів.
Із повним списком партнерських інституцій та асоціацій можна ознайомитися на відповідній сторінці. Задля повної інформації щодо академічної мобільності студентам Академії слід звертатися у міжнародний відділ.

ПРОГРАМА ERASMUS+

ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ

НМАУ ім. П.І. Чайковського також є учасником програми ERASMUS+. Це надає можливість здобувачам отримати досвід навчання за кордоном, розширити свій світогляд, коло знайомств.

Студенти денної форми навчання, що успішно закінчили перший рік навчання на бакалавра або/та магістра, окрім того мають також відповідати певним критеріям, а саме:

 • мати середній бал успішності – не нижче 90, а також не мати академічних заборгованостей впродовж останнього навчального року
 • брати участь у національних та міжнародних конкурсах, культурних проєктах, майстер-класах тощо
 • мати достатній рівень володіння іноземною мовою (визначається згідно вимог закладу, що приймає)
 • Для оформлення і подачі конкурсної заявки здобувачу необхідно до визначеного терміну подати координатору академічної мобільності наступні документи українською та англійською мовами (ознайомтеся з прикладами заповнення у Допоміжних матеріалах):

 • резюме / CV;
 • фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;
 • для бакалаврів – виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті;
 • для магістрів – скановану копію диплому бакалавра з додатком до диплому;
 • сертифікат про підтвердження знання іноземної мови не нижче рівня визначеного в угоді між Академією та закладом, що приймає;
 • мотиваційний лист (з обґрунтуванням доцільності участі в програмі мобільності);
 • рекомендаційний лист від викладача за основною спеціальністю;
 • відео-записи творів (згідно вимог закладу, що приймає).
 • Повна інформація про процедуру подання заявки та особливості проходження студентом освітньої програми ERASMUS+ паралельно продовженню навчання в Академії прописані у «Положенні про порядок реалізації права на міжнародну академічну мобільність».

  На період навчання в закладі, що приймає, за здобувачем в Академії зберігаються місце навчання та виплата стипендії.

  КОНТАКТИ

  Відділ міжнародних звязків
  Email: nmauerasmus@gmail.com