АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024
Головна » Наука » Наукові видання НМАУ

Наукові видання НМАУ

ЧАСОПИС НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Науковий журнал присвячений питанням музикології та культурології. Видання адресовано фахівцям у галузі музичного мистецтва та культурології, широкому колу музикантів-практиків, теоретикам, культурологам, педагогам та студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

ISSN: 2414-052X (Print)
          2786-8869 Online

Cвідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ, № 140-90-3061Р від 25. 05. 2008 р.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №886 від 02.07.2020) науковий журнал «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі культурології та мистецтвознавства.

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: CrossRef , Bielefeld Academic Search Engine, Citefactor , Google Schoolar, WorldCat

Періодичність видання : щоквартально

Строки подання статей

Мова видання: українська, англійська

Редакційна колегія:

Головний редактор

Скорик А. Я., доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України (НМАУ імені П.І. Чайковського) Київ, Україна;
Заступники головного редактора:
Виткалов С. В., доктор культурології, професор (Рівненський державний гуманітарний університет), Рівне, Україна
Бабушка Л. Д., доктор культурології, в. о. професора кафедри теорії та історії культури НМАУ імені П.І. Чайковського (НМАУ імені П.І.Чайковського) Київ, Україна
Відповідальний секретар
Юник Д. Г., доктор педагогічних наук, професор (НМАУ імені П.І. Чайковського) Київ, Україна
*З повним складом редакційної колегії можна ознайомитися на сайті видання

Посилання на електронний архів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Посилання на сайт видання

ОСНОВНА КОНТАКТНА ОСОБА

Inna Antipina

начальник науково-інформаційного відділу Центру музичної україністики

НМАУ імені П. І. Чайковського

Email: journals.nmau@gmail.com

СУПРОВІД ТА ПІДТРИМКА

Inna Antipina

Email: journals.nmau@gmail.com

НАУКОВИЙ ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ ІМЕНІ П.І. ЧАЙКОВСЬКОГО

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Збірник журнал присвячений питанням закономірності і тенденції формування українського національного культурно-мистецького простору; проблемам виконавської діяльності в різних напрямах музичного мистецтва; сучасним проблемам розвитку культури, освіти, науково-педагогічної думки в теоретичному, історичному та практичному аспектах; особливостям інтеграції української культури і мистецтва у європейський і світовий простір тощо. Видання адресовано фахівцям у галузі музичного мистецтва, широкому колу музикантів-практиків, педагогам та студентам вищих і середніх спеціальних навчальних закладів.

ISSN 2522-4190 (print)

ISSN 2522-4204 (online)

Cвідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ, No 15129-3701Р від 30. 04. 2009 р.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №886 від 02.07.2020) науковий журнал «Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі мистецтвознавства.

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: CrossRef , Bielefeld Academic Search Engine, Citefactor , Google Schoolar, WorldCat

Періодичність видання : 3-5 разів на рік

Строки подання статей

Мова видання: українська, англійська

Редакційна колегія:

Головний редактор
Мартинюк Т. В., доктор мистецтвознавства, професор (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди), Переяслав-Хмельницький, Україна
Заступники головного редактора
Коханик І. М., кандидат мистецтвознавства, професор, завідуюча кафедрою теорії музики (НМАУ ім. П. І. Чайковського), Київ, Україна
Москаленко В. Г., доктор мистецтвознавства, професор (НМАУ ім. П. І. Чайковського), Київ, Україна
Редя В. Я., доктор мистецтвознавства, професор, професор кафедри світової музики (НМАУ ім. П. І. Чайковського), Київ, Україна
Відповідальний секретар
Іванніков Т. П., доктор мистецтвознавства, доцент (НМАУ ім. П. І. Чайковського), Київ, Україна
*З повним складом редакційної колегії можна ознайомитися на сайті видання

Посилання на електронний архів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Посилання на сайт видання

ОСНОВНА КОНТАКТНА ОСОБА

Inna Antipina

начальник науково-інформаційного відділу Центру музичної україністики

НМАУ імені П. І. Чайковського

Email: journals.nmau@gmail.com

СУПРОВІД ТА ПІДТРИМКА

Inna Antipina

Email: journals.nmau@gmail.com

ПРОБЛЕМИ ЕТНОМУЗИКОЛОГІЇ

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Науковий журнал присвячений питанням етномузикології, музичної діалектології, ареалогії тощо. Видання адресоване мистецтвознавцям та широкому колу шанувальників музичного мистецтва.

ISSN 2522-4212 (print)

ISSN 2522-4220 (online)

Cвідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ, No2990 від 11.03.1997

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №886 від 02.07.2020) збірник наукових праць «Проблеми етномузикології» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі мистецтвознавства.

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: CrossRef , Bielefeld Academic Search Engine, Citefactor , Google Schoolar, WorldCat

Періодичність видання : 1 раз на рік

Строки подання статей

Мова видання: українська, англійська

Редакційна колегія:

Головний редактор
Ґельбіг А., доктор філософії, асоційований професор музики (Університет Пітсбурга, м. Пітсбург), США
Заступник головного редактора:
Клименко І. В., кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри історії української музики та музичної фольклористики, завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії етномузикології (НМАУ імені П. І. Чайковського), Київ, Україна
Відповідальний секретар:
Пеліна Г.О., кандидат мистецтвознавства, старший науковий співробітник ПНДЛ етномузикології (НМАУ імені П. І. Чайковського), Київ, Україна
*З повним складом редакційної колегії можна ознайомитися на сайті видання

Посилання на електронний архів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Посилання на сайт видання

ОСНОВНА КОНТАКТНА ОСОБА

Inna Antipina

начальник науково-інформаційного відділу Центру музичної україністики

НМАУ імені П. І. Чайковського

Email: journals.nmau@gmail.com

СУПРОВІД ТА ПІДТРИМКА

Inna Antipina

Email: journals.nmau@gmail.com

УКРАЇНСЬКЕ МУЗИКОЗНАВСТВО

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

Науковий журнал присвячений актуальним питанням музикознавства, осмисленню закономірностей і тенденцій формування українського національного культурно-мистецького простору; дослідженням проблем розвитку вітчизняної музичної культури минулого і сучасного в теоретичній, історичній та практичній площинах; інтерпретаційним аспектам музичної творчості; особливостям інтеграції української музичної культури і мистецтва у європейський і світовий простір; окремим питанням зарубіжного та українського виконавства в контексті музикознавства. Видання адресоване мистецтвознавцям та широкому колу шанувальників музичного мистецтва.

ISSN 0130-5298 (print)

ISSN 2520-2510 (online)

Cвідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ, № 2991 від 11.03.1997 р.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства (наказ МОН №886 від 02.07.2020) науковий журнал «Українське музикознавство» включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» в галузі мистецтвознавства.

Збірник зареєстровано в міжнародних науково-метричних системах: CrossRef , Bielefeld Academic Search Engine, Citefactor , Google Schoolar, WorldCat

Періодичність видання : 1 раз на рік

Строки подання статей

Мова видання: українська, англійська

Редакційна колегія:

Головний редактор
Скорик А. Я., доктор мистецтвознавства, професор (НМАУ ім. П. І. Чайковського), Київ, Україна
Заступник головного редактора:
Копиця М. Д., доктор мистецтвознавства, професор (НМАУ ім. П. І. Чайковського), Київ, Україна
Відповідальний секретар:
Калініченко О. Ю., редактор науково-інформаційного відділу ЦМУ (НМАУ ім. П. І. Чайковського), Київ, Україна
*З повним складом редакційної колегії можна ознайомитися на сайті видання

Посилання на електронний архів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

Посилання на сайт видання

ОСНОВНА КОНТАКТНА ОСОБА

Inna Antipina

начальник науково-інформаційного відділу Центру музичної україністики

НМАУ імені П. І. Чайковського

Email: journals.nmau@gmail.com

СУПРОВІД ТА ПІДТРИМКА

Inna Antipina

Email: journals.nmau@gmail.com