АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024

Про аспірантуру

Відділ аспірантури та докторантури є структурним підрозділом Академії, до його основних завдань і функцій входить:

 • планування, організація і контроль підготовки та атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, доктора мистецтва і доктора наук;
 • планування, організація і контроль підготовки та атестації асистентів-стажистів;
 • організація прийому до аспірантури, асистентури-стажування, творчої аспірантури та докторантури;
 • організаційне забезпечення прикріплення викладачів Академії до випускових кафедр для написання дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії;
 • надання консультацій громадянам України та інших держав з питань прийому на навчання до аспірантури, асистентури-стажування, творчої аспірантури та докторантури.
 • ПУТЯТИЦЬКА Ольга Вікторівна

  Завідувач відділу аспірантури та докторантури

  кандидат мистецтвознавства, в.о. професора

  КАЛУГА Каріна Геннадіївна

  методист першої категорії

  ДРОБИШ Анна Андріївна

  методист першої категорії

  МАКСИМЕНКО Богдана Олексіївна

  інженер-програміст

  МИРОНЕНКО-МІХЕЙШИНА Ольга Юріївна

  методист

  Нормативні документи

  Закон України Про освіту

  Закон України Про вищу освіту

  Закон України Про забезпечення функціонування української мови як державної

  Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261 Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)

  Постанова КМУ від 12 січня 2022 р. №44 Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії

  Постанова КМУ від 6 березня 2019 р. № 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

  Постанова КМУ від 24 жовтня 2018 р. № 865 Про затвердження Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні

  Постанова КМУ від 12 лютого 2020 р. № 89 Зміни, що вносяться до Порядку здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні

  Наказ МОН від 01 листопада 2013 р. №1541 Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства

  Наказ МОН від 12.01.2017 №40 Про затвердження Вимог до оформлення дисертації

  Наказ МОН від 23.09.2019 №1220 Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

  Наказ МОН від 25.01.2021 №102 Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) та додатка до них, зразка академічної довідки

  Лист МОН Щодо запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

  Положення про відділ аспірантури і докторантури Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського