АНКЕТА АБІТУРІЄНТА ВСТУП 2024
Головна » Аспірантура та докторантура » Творча аспірантура, доктор мистецтва

Творча аспірантура, доктор мистецтва

Творча аспірантура здійснює підготовку здобувачів на третьому освітньо-творчому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора мистецтва, що відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та третьому циклу Рамці кваліфікацій Європейського простору Вищої освіти за спеціальностями:

025 «Музичне мистецтво»

026 «Сценічне мистецтво»

Нормативні документи

Стандарт Вищої освіти 025 (доктор мистецтва)

Стандарт_Вищої_освiти_026_(доктор_мистецтва)_2021

ОТП_026_(Доктор_мистецтва)_-_2021

ОТП 026 (Доктор мистецтва) – 2019

Порядок_реалiзацiї_i_захисту_творчого_мистецького_проекту_в_НМАУ

Положення_про_оцiнювання_результатiв_освiтньої_дiяльностi_доктора_мистецтва

Вимоги до оформлення Наукового обгрунтування творчого мистецького проекту

Титульний_аркуш_наукового_обгрунтування_творчого_мистецького_проекту

Положення_про_педагогiчну_практику_асистентiв-стажистiв_та_аспiрантiв_творчої_аспiрантури

Положення_про_розроблення,_затвердження_та_монiторинг освiтнiх_програм_у_НМАУ

Положення про асистентуру-стажування та доктора мистецтва 2019

Положення про свідоцтво про закінчення творчої аспірантури Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

Порядок видачі диплому доктора філософії та доктора мистецтва в НМАУ ім. П.І.Чайковського

Протоколи засідання науково-методичної ради

Розклад вступних іспитів

Вартість навчання у
2023/2024 н.р.

Розклад літньої сесії 2023-2024 н.р.

Розклад_асистентiв__та_творчих_аспiрантiв_025_2023-2024_2_семестр

Розклад_творча_аспiрантура_026_2023-2024

Розклад зимової сесії 2023-2024 н.р.

Розклад асистентів та творчих аспiрантiв за спеціальністю 025 2023-2024 1 семестр

Розклад Творча аспірантура за спеціальністю 026 2023-2024 1 семестр

Графiк органiзацiї освiтнього процесу в творчій аспiрантурi на 2023-2024 н.р. – 025

Графiк органiзацiї освiтнього процесу в творчій аспiрантурi на 2023-2024 н.р. – 026

Розподіл курсових з інтерпретації творчих аспірантів 025 по керівниках 2023-2024

Розподіл курсових з інтерпретації творчих аспірантів 026 по керівниках 2023-2024

Керівники курсових робіт з курсу Стильові засади сучасної музичер-виконавської творчості 2022-2023 н.р. (творча аспірантура 025)

Керівники курсових робіт з інтерпретації 2022-2023 н.р. (творча аспірантура 026)

Протокол Іспити (бланк)

Протокол Пед.практика (бланк)

Звіт творчого аспіранта 025

Звіт творчого аспіранта 026

Міжнародне співробітництво

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах, конференціях (025) 2022-2023 рр.

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах, конференціях (026) 2022-2023 рр.

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах (025) 2021-2022 рр.

Показники активності здобувачів третього рівню вищої освіти у науково-творчих вітчизняних та міжнародних проектах (026) 2021-2022 рр.

Iнформацiя_про_мiжнародну_спiвпрацю_здобувачiв_третього_рiвню_вищоi_освiти (025) 2020-2021

Iнформацiя_про_мiжнародну_спiвпрацю_здобувачiв_третього_рiвню_вищоi_освiти (025) 2019

Iнформацiя_про_мiжнародну_спiвпрацю_здобувачiв_третього_рiвню_вищоi_освiти (025) 2017-2018

Показники_активностi_здобувачiв_третього_рiвню_вищоi_освiти_у науково-творчих вiтчизняних_та_мiжнародних_проектах_(025)

Iнформацiя_про_мiжнародну_спiвпрацю_здобувачiв_третього рiвню_вищоi_освiти_(026)

Показники_активностi_здобувачiв_третього рiвню_вищоi_освiти_у_науково-творчих_вiтчизняних_та_мiжнароднiх_проектах_(026)

Силабуси

025_Вагнер_i_вагнерiанство

025_Педагогiчна_практика_(творча_аспiрантура)

025 Підготовка творчого проекту

025 Підготовка науково-дослідного проекту

025_Українська_музична_спадщина

025_Фiлософiя_культури

025_Естетичнi_парадигми_сучасностi

025 Комунікативні компетентності музиканта психолого-педагогічний контекст

025 Культурологічна біографістика

025 Інтерпретація музичного твору

025_Методологiчнi_засади_сучасного_фiлософського_знання_школи,_напрями,_персоналiї

025_Фах

025_Нiмецька_мова

025_Стильовi_засади_музично-виконавськоi_творчостi

025_Англiйська_мова

025_Украiнська_мова_як_iноземна

025_Актуальнi_проблеми_аналiзу_музичного_твору_теорiя,_методологiя,_практика

025_Творча_майстернiсть

025_Комунiкацiйнi_технологiї_в_сучаснiй_музичнiй_культурi_України

026_Актуальнi_проблеми_аналiзу_музичного_твору

026_Вагнер_i_вагнерiанство

026_Комп’ютерне_редагування_музикознавчих_текстiв

026_Українська_музична_спадщина

026_Фiлософiя_культури

026_Комунiкативнi_компетентностi_музиканта_психолого-педагогiчний_контекст

026_Естетичнi_парадигми_сучасностi

026_Методологiчнi_засади_сучасного_фiлософського_знання_школи,_напрями,_персоналiї

026_Iнновацiйнi_технологiї

026_Концепцiї_розвитку_сучасного_сценiчного_мистецтва

026_Культурологічна біографістика

026_Підготовка_науково-дослідного проекту

026_Нiмецька_мова

026_Iнтерпретацiя_музичного_твору

026_Англiйська_мова

026_Новiтнi_тенденцiї_в_музичному_театрi_ХХI_столiття

026_Пiдготовка_творчого_мистецького_проекту

026_Педагогiчна_практика

026_Режисура_музичного_театру_(фах)

026_Украiнська_мова_як_iноземна

026_Комунiкацiйнi_технологiї_в_сучаснiй_музичнiй_культурi_Украiни

Навчальні програми

В. Москаленко “Лекції з музичної інтерпретації” Навчальний посібник

Алгоритм курсової роботи з предмету “Стильові засади сучасної музично-виконавської творчості”

025_Актуальнi_проблеми_аналiзу_музичного_твору_теорiя,_методологiя,_практика_

025_Англiйська_мова

025_Вагнер_i_вагнерiанство

025_Естетичнi_парадигми_сучасностi_

025_Комунiкацiйнi_технологiї_в_сучаснiй_музичнiй_культурi_Украiни

025_Культурологічна_біографістика

025_Методологiчнi_засади_сучасного_фiлософського_знання_школи,_напрями,_персоналiї

025_Нiмецька_мова

025_Педагогiчна_практика_(творча_аспiрантура)

025 Підготовка творчого проекту

025 Підготовка науково-дослідного проекту

025_Стильовi_засади_музично-виконавської_творчостi

025_Творча_майстернiсть

025_Українська_мова_як_iноземна

025_Украiнська_музична_спадщина

025_Фах_

025_Фiлософiя_культури

026_Актуальнi_проблеми_аналiзу_музичного_твору

026_Англiйська_мова

026_Вагнер_i_вагнерiанство

026_Естетичнi_парадигми_сучасностi_

026_Iнновацiйнi_технологiї_в_мистецькiй_освiтi

026_Iнтерпретацiя_музичного_твору_

026_Комп`ютерне_редагування_музикознавчих_текстiв

026_Комунiкативнi_компетентностi_музиканта психолого-педагогiчний_контекст

026_Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України_

026_Концепцiї_розвитку_сучасного_сценiчного_мистецтва

026_Культурологічна_біографістика

026_Методологiчнi_засади_сучасного_фiлософського_знання_школи,_напрями,_персоналiї

026_Нiмецька_мова

026_Новiтнi_тенденцiї_в_музичному_театрi_ХХI_столiття

026_Педагогiчна_практика_

026_Підготовка_науково-дослідного_проекту

026_Пiдготовка_творчого_мистецького_проекту

026_Режисура_музичного_театру (фах)

026_Українська_мова_як_iноземна

026_Українська_музична_спадщина

026_Фiлософiя_культури

Розклад

Розклад літньої сесії 2022-2023 н.р.

Розклад зимової сесії 2022-2023 н.р.

Розклад асистентів та творчих аспiрантiв за спеціальністю 025 2022-2023 1 семестр

Розклад асистентів та творчих аспірантів за спеціальністю 025 2022-2023 2 семестр

Розклад Творча аспірантура за спеціальністю 026 2022-2023 1 семестр (1 і 2 курси)

Розклад Творча аспірантура за спеціальністю 026 2022-2023 2 семестр (1 і 2 курси)

Розклад Творча аспірантура за спеціальністю 026 2022-2023 1 семестр (3 курс)

Розклад Творча аспірантура за спеціальністю 026 2022-2023 2 семестр (3 курс)

Розклад літньої сесії 2021-2022 н.р.

Розклад асистентів та творчих аспірантів 025 2021-2022 2 семестр

Розклад творча аспірантура 026 2021-2022 2 семестр

Розклад зимової сесії 2021-2022-н.р.

Розклад занять на І семестр 2021-2022 для творчих аспірантів (025) та асистентів-стажистів

Розклад занять на І семестр 2021-2022 для творчих аспірантів 1-2 курсу (026)

Розклад занять на І семестр 2021-2022 для творчих аспірантів 3 курсу (026)