Головна » Аспірантура та докторантура » Творча аспірантура, доктор мистецтва

Творча аспірантура, доктор мистецтва

Творча аспірантура здійснює підготовку здобувачів на третьому освітньо-творчому рівні вищої освіти з метою здобуття ступеня доктора мистецтва, що відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя та третьому циклу Рамці кваліфікацій Європейського простору Вищої освіти за спеціальностями:

025 «Музичне мистецтво»

026 «Сценічне мистецтво»

Нормативні документи

Відомості про самооцінювання ОТП 025 – Музичне мистецтво

Відомості про самооцінювання ОТП 026 – Музична режисура

Опитування НМАУ (2019-2020 навчальний рік)

Стандарт_Вищої_освiти_025_(доктор_мистецтва)_2021

ОТП_025_(Доктор_мистецтва)_-_2021

ОТП 025 (асистентура-стажування, І етап, Доктор мистецтва) – 2019

ОТП 025 (Доктор мистецтва) – 2019

Стандарт_Вищої_освiти_026_(доктор_мистецтва)_2021

ОТП_026_(Доктор_мистецтва)_-_2021

ОТП 026 (Доктор мистецтва) – 2019

Порядок_реалiзацiї_i_захисту_творчого_мистецького_проекту_в_НМАУ

Положення_про_оцiнювання_результатiв_освiтньої_дiяльностi_доктора_мистецтва

Вимоги до оформлення Наукового обгрунтування творчого мистецького проекту

Титульний_аркуш_наукового_обгрунтування_творчого_мистецького_проекту

Положення_про_педагогiчну_практику_асистентiв-стажистiв_та_аспiрантiв_творчої_аспiрантури

Положення_про_розроблення,_затвердження_та_монiторинг освiтнiх_програм_у_НМАУ

Положення про асистентуру-стажування та доктора мистецтва 2019

Положення про свідоцтво про закінчення творчої аспірантури Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

Протоколи засідання науково-методичної ради

Накази,
рейтинги претендентів

Вартість навчання у
2022/2023 н.р.

Розклад літньої сесії 2021-2022 н.р.

Розклад асистентів та творчих аспірантів 025 2021-2022 2 семестр

Розклад творча аспірантура 026 2021-2022 2 семестр

Розклад зимової сесії 2021-2022-н.р.

Розклад занять на І семестр 2021-2022 для творчих аспірантів (025) та асистентів-стажистів

Розклад занять на І семестр 2021-2022 для творчих аспірантів 1-2 курсу (026)

Розклад занять на І семестр 2021-2022 для творчих аспірантів 3 курсу (026)

Графiк органiзацiї освiтнього процесу в творчiй аспiрантурi на 2020-2021 н.р. – 025

Графiк органiзацiї освiтнього процесу в творчiй аспiрантурi на 2020-2021 н.р. – 026

Графiк органiзацiї освiтнього процесу в творчiй аспiрантурi на 2020-2021 н.р.

Графік організації освітнього процесу в творчій аспірантурі на 2019-2020 нр

Керівники курсових з музичної інтерпретації 2020-2021 н.р.

Керiвники_курсових_з_музичної_iнтерпретацiї_2021-2022_н.р._(творча_аспiрантура_026)

Керівники курсових з курсу Стильові засади… 2021-2022 н.р. (для творчої аспірантури 025)

Протокол Іспити (бланк)

Протокол Пед.практика (бланк)

Силабуси

025_Вагнер_i_вагнерiанство

025_Педагогiчна_практика_(творча_аспiрантура)

025 Підготовка творчого проекту

025 Підготовка науково-дослідного проекту

025_Українська_музична_спадщина

025_Фiлософiя_культури

025_Естетичнi_парадигми_сучасностi

025 Комунікативні компетентності музиканта психолого-педагогічний контекст

025 Культурологічна біографістика

025 Інтерпретація музичного твору

025_Методологiчнi_засади_сучасного_фiлософського_знання_школи,_напрями,_персоналiї

025_Фах

025_Нiмецька_мова

025_Стильовi_засади_музично-виконавськоi_творчостi

025_Англiйська_мова

025_Украiнська_мова_як_iноземна

025_Актуальнi_проблеми_аналiзу_музичного_твору_теорiя,_методологiя,_практика

025_Творча_майстернiсть

025_Комунiкацiйнi_технологiї_в_сучаснiй_музичнiй_культурi_України

026_Актуальнi_проблеми_аналiзу_музичного_твору

026_Вагнер_i_вагнерiанство

026_Комп’ютерне_редагування_музикознавчих_текстiв

026_Українська_музична_спадщина

026_Фiлософiя_культури

026_Комунiкативнi_компетентностi_музиканта_психолого-педагогiчний_контекст

026_Естетичнi_парадигми_сучасностi

026_Методологiчнi_засади_сучасного_фiлософського_знання_школи,_напрями,_персоналiї

026_Iнновацiйнi_технологiї

026_Концепцiї_розвитку_сучасного_сценiчного_мистецтва

026_Культурологічна біографістика

026_Підготовка_науково-дослідного проекту

026_Нiмецька_мова

026_Iнтерпретацiя_музичного_твору

026_Англiйська_мова

026_Новiтнi_тенденцiї_в_музичному_театрi_ХХI_столiття

026_Пiдготовка_творчого_мистецького_проекту

026_Педагогiчна_практика

026_Режисура_музичного_театру_(фах)

026_Украiнська_мова_як_iноземна

026_Комунiкацiйнi_технологiї_в_сучаснiй_музичнiй_культурi_Украiни

Навчальні програми

В. Москаленко “Лекції з музичної інтерпретації” Навчальний посібник

Алгоритм курсової роботи з предмету “Стильові засади сучасної музично-виконавської творчості”

025_Актуальнi_проблеми_аналiзу_музичного_твору_теорiя,_методологiя,_практика_

025_Англiйська_мова

025_Вагнер_i_вагнерiанство

025_Естетичнi_парадигми_сучасностi_

025_Комунiкацiйнi_технологiї_в_сучаснiй_музичнiй_культурi_Украiни

025_Культурологічна_біографістика

025_Методологiчнi_засади_сучасного_фiлософського_знання_школи,_напрями,_персоналiї

025_Нiмецька_мова

025_Педагогiчна_практика_(творча_аспiрантура)

025 Підготовка творчого проекту

025 Підготовка науково-дослідного проекту

025_Стильовi_засади_музично-виконавської_творчостi

025_Творча_майстернiсть

025_Українська_мова_як_iноземна

025_Украiнська_музична_спадщина

025_Фах_

025_Фiлософiя_культури

026_Актуальнi_проблеми_аналiзу_музичного_твору

026_Англiйська_мова

026_Вагнер_i_вагнерiанство

026_Естетичнi_парадигми_сучасностi_

026_Iнновацiйнi_технологiї_в_мистецькiй_освiтi

026_Iнтерпретацiя_музичного_твору_

026_Комп`ютерне_редагування_музикознавчих_текстiв

026_Комунiкативнi_компетентностi_музиканта психолого-педагогiчний_контекст

026_Комунікаційні технології в сучасній музичній культурі України_

026_Концепцiї_розвитку_сучасного_сценiчного_мистецтва

026_Культурологічна_біографістика

026_Методологiчнi_засади_сучасного_фiлософського_знання_школи,_напрями,_персоналiї

026_Нiмецька_мова

026_Новiтнi_тенденцiї_в_музичному_театрi_ХХI_столiття

026_Педагогiчна_практика_

026_Підготовка_науково-дослідного_проекту

026_Пiдготовка_творчого_мистецького_проекту

026_Режисура_музичного_театру (фах)

026_Українська_мова_як_iноземна

026_Українська_музична_спадщина

026_Фiлософiя_культури

Проектна документація,
підготовлена кафедрою
оперної підготовки та
музичної режисури

01._Професiйний_стандарт_вищої_освiти._Музична_режисура

02._ОТП_доктор_мистецтва._Музична_режисура

03._Навчальний_план._Музична_режисура

04._Пояснювальна_записка_до_навчального_плану._Музична_режисура

05.1._Концепцiї_розвитку_сучасного_сценiчного_мистецтва._Робоча_програма

05.2._Концепцiї_розвитку_сучасного_сценiчного_мистецтва._Силабус

06.1._Новiтнi_тенденцiї_в_музичному_театрi_ХХI_столiття._Робоча_програма

06.2._Новiтнi_тенденцiї_в_музичному_театрi_ХХI_столiття._Силабус

07.1._Режисура_музичного_театру._Робоча_програма

07.2._Режисура_музичного_театру._Силабус

08.1._Iнновацiйнi_технологiї_в_мистецькiй_освiтi._Робоча_програма

08.2._Iнновацiйнi_технологiї_в_мистецькiй_освiтi._Силабус

09.1._Пiдготовка_творчого_мистецького_проeкту._Робоча_програма

09.2._Пiдготовка_творчого_мистецького_проeкту._Силабус

10.1._Педагогiчна_практика._Робоча_програма

10.2._Педагогiчна_практика._Силабус

11.1._Пiдготовка_науково-дослiдного_проeкту._Робоча_програма

11.2._Пiдготовка_науково-дослiдного_проeкту..Силабус

Протокол №4 (рада факультету)

Витяг з протоколу №5 (Вчена рада)

Протокол №10 (засідання кафедри)