Головна » Наука » Захисти на здобуття ступеня доктора філософії

Захисти на здобуття ступеня доктора філософії

Інформація про захисти

Спецрада
ДФ26.005.010

Ідрісова Севіндж Акіфівна
«Звуковий ландшафт Парижа 1840-50-х років: мапа культурних практик М. Глінки у просторі міста»

дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Спеціальність 034 – Культурологія

Повідомлення Анотація

Спецрада
ДФ26.005.001

Волик Олексій Олексійович
«Поетика Етюдів Фридерика Шопена: музикознавча та виконавська інтерпретації»

дисертація на здобуття ступеня доктора філософії

Спеціальність 025 – Музичне мистецтво

Повідомлення Анотація

Спецрада
ДФ26.005.009

Якубов Темур Азимович
«Сергій Борткевич та його скрипкова творчість: джерелознавчий і жанрово-стильовий аспекти»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво

Повідомлення Анотація

Спецрада
ДФ26.005.007

Решетілов Богдан Юрійович
«Концерт для фортепіано зі струнним оркестром у ХХ столітті: генезис, еволюція, специфіка трактовки камерності»
дисертація на здобуття ступеня доктора філософії
Спеціальність 025 – Музичне мистецтво

Повідомлення Анотація